Ekstraordinært årsmøte

Velkommen til SAIHs Ekstraordinære Årsmøte, 4. og 5. september.

Innkalling | Dagsorden | Påmelding

Tid: 4. og 5. september, kl. 09:30 - 18:00 og 10:00-15:00.
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Oslo.
Påmeldingsfrist: 10. aug.

Viktig melding: SAIH planlegger å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet fysisk. Iht. SAIHs vedtekter kan våre lokallag sende to observatører, og øvrige medlemmer sende én observatør. For lettere å kunne ivareta smittevernhensyn og holde kostnadene nede, oppfordrer vi derimot til å sende kun delegater.

Forslagsskjemaer

Frist for å sende inn forslag til endringer av SAIHs vedtekter, var 23. juli. Frist for å sende inn forslag til tema for politisk kampanje og resolusjoner, er 11. august.

Vedtektsendring (stengt)
Resolusjoner
Tema for politisk kampanje

Påmelding

Påmelding

Påmeldingsfrist er 10. august.

Les mer