Årsmøte 2021

Velkommen til SAIHs Årsmøte 16. og 17. april i Oslo.

Dagsorden | Innkalling | Påmeldingsskjema

Tid: 16. og 17. april
Sted: Oslo Kongressenter

Viktig melding! SAIH planlegger et fysisk årsmøte i Oslo, med mulighet for digital deltagelse. Et fysisk møte forutsetter at vi begrenser antall deltagere og det vil derfor ikke være mulig å sende observatører. Mer informasjon om smitteverntiltak, digital deltakelse m.m. sendes ut i god tid før påmeldingsfristen.