Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Velkommen til SAIHs Årsmøte 16. og 17. april i Oslo.

Dagsorden | Innkalling | Påmeldingsskjema (kommer)

Tid: 16. og 17. april
Sted: Oslo Kongressenter

Viktig melding! Per i dag vurderer vi det som sannsynlig at SAIHs årsmøte kan avholdes fysisk. Dette forutsetter at vi begrenser antall deltagere og det vil derfor ikke være mulig å sende observatører. Vi vil også legge til rette for at man kan velge å delta digitalt. Mer informasjon om smitteverntiltak, digital deltakelse m.m. sendes ut i god tid før påmeldingsfristen.

Forslagsskjemaer

Skjema for endringsforslag gjøres tilgjengelig ila. uke 3.

Frist for endringsforslag til vedtekter er 5. mars. Endringsforslag til vedtektene må være SAIHs styre i hende senest denne datoen / seks uker før Årsmøtet.

Frist for forslag til politisk kampanje og resolusjoner er 8. mars. Forslag som levers innen fristen blir behandlet av styret og sendes ut med årsmøtepapirene. Forslag som leveres senere blir ettersendt på epost og gjort tilgjengelig digitalt sammen med øvrige forslag.

Du finner SAIHs vedtekter og andre grunndokumenter, her.

Still til valg

Still til valg

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere?

Les mer