Saker til Årsmøtet

Saker til Årsmøtet

InnkallingsbrevDagsorden | Tidsplan | Ordliste og forkortelser

Saker til SAIHs Årsmøte kan lastes ned samlet (sak 1-11 uten vedlegg) eller hver for seg:

Sak 1. Åpning og forretningsorden
1.a - Valg av ordstyrere
1.b - Godkjenning av innkalling
1.c - Godkjenning av dagsorden
1.d - Godkjenning av nye medlemmer
1.e - Godkjenning av Forretningsorden

Vedlegg: Styrets forslag til forretningsorden

Sak 2. Konstituering
2.a - Godkjenning og presentasjon av delegatene
2.b - Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps
2.c - Valg av redaksjonskomiteer for handlingsprogram, resolusjoner og tema for politisk kampanje.

Sak 3. Årsrapport fra medlemmene
3.a - Orientering fra medlemmenes aktiviteter det foregående året.

Vedlegg: Midlertidige årsrapporter fra SAIHs lokallag

Sak 4. Årsrapport 2018
4.a - Presentasjon av Årsrapport 2018
4.b - Debatt
4.c - Godkjenning

Vedlegg: Årsrapport 2018

Sak 5. Statuttendringer
5.a - Presentasjon
5.b - Debatt
5.c - Votering

Vedlegg: 

Sak 6. Handlingsprogram
6.a - Presentasjon av styret sitt forslag til handlingsprogram
6.b - Debatt
6.c - Votering

Vedlegg: 

Sak 7. Tema for politisk kampanje 
7.a - Presentasjon
7.b - Debatt
7.c - Votering

Vedlegg:

Sak 8. Resolusjoner
8.a - Presentasjon
8.b - Debatt
8.c - Votering

Vedlegg: 

Sak 9. Årsregnskap 2017
9.a - Orientering
9.b - Godkjenning

Vedlegg: 

Sak 10. Revidert Budsjett 2019
10.a - Presentasjon av innsamlingsbudsjett
10.b - Presentasjon av administrasjonsbudsjett
10.c - Presentasjon av informasjonsbudsjett
10.d - Presentasjon av totalbudsjett
10.e - Debatt
10.f - Votering

Vedlegg: Revidert budsjett 2019

Sak 11. Valg
11.a - Presentasjon av kandidater
11.c - Presentasjon av innstillinger
11.e - Valg

Vedlegg: