Forslagsskjemaer

Forslagsskjemaer

Her finner du informasjon om frister og forslagsskjemaer ifm. SAIHs Årsmøte 2021.

Frist for å fremme endringsforslag til vedtekter, var 5. mars.
Endringsforslag til vedtektene måtte være SAIHs styre i hende senest denne datoen / seks uker før Årsmøtet.

Frist for å fremme forslag til politisk kampanje og resolusjoner, er 8. mars.
Forslag som levers innen fristen blir behandlet av styret og sendes ut med årsmøtepapirene. Forslag som leveres senere blir ettersendt på epost og gjort tilgjengelig digitalt sammen med øvrige forslag.

Du finner SAIHs vedtekter og andre grunndokumenter, her.