Forslagsskjemaer

Forslagsskjemaer

Her finner du informasjon om frister og forslagsskjemaer ifm. SAIHs Årsmøte 2023.

Frist for å fremme forslag til politisk kampanje og resolusjoner, er 16. mars
Forslag som levers innen fristen blir behandlet av styret og sendes ut med årsmøtepapirene. Forslag som leveres senere blir ettersendt på epost og gjort tilgjengelig digitalt sammen med øvrige forslag.

Frist for å fremme endringsforslag til vedtekter, er 17. mars.
Endringsforslag til vedtektene må være sendt til SAIHs styre senest denne datoen / seks uker før Årsmøtet.

Du finner SAIHs vedtekter og andre grunndokumenter, her.