Intervju med Hiba Darwish, student på vestbredden, Palestina

Hiba Darwish studerer journalistikk og statsvitenskap ved Birzeit University på den okkuperte palestinske Vestbredden. Hiba deltar i en rekke studentorganisasjoner ved universitetet. Hun er aktiv i Shabibas studentavdeling på Birzeit (Shabiba er FateH's ungdomsparti), og sammen med medlemmene av de to andre hovedfraksjonene på universitetet, Islamic Bloc og Quttub (en koalisjon av venstreorienterte partier), deltar hun i planlegging og gjennomføring av demonstrasjoner, møter og andre aktiviteter for studenter.

Hvorfor er det viktig at studenter i Palestina er aktive og hva kjemper dere for?
Alle studentpartiene ved Birzeit jobber sammen både i kampen mot den israelske okkupasjonen og i protester mot interne problemer for studentene ved universitetet, for eksempel når det gjelder stadig økende skolepenger. Vi organisererer kampanjer og demonstrasjoner direkte retta mot den israelske okkupasjonen, for eksempel demonstrasjoner for å protestere mot den israelske veisperringa på veien til universitetet, og i tillegg jobber vi med kampanjer på universitetet for å øke studentenes forståelse og kunnskap om den politiske situasjonen som påvirker hverdagen deres som. Ungdommen er Palestinas framtid, og mi mening er at hva som skjer i framtida er i deres hender. Uten studentene og de unge ville ikke intifadaen vært det samme, og vi vet at dette er vår viktigste kamp.

(image)

Hvorfor kjemper studentene i Palestina for sine rettigheter?
Sammenlignet med studenter i andre land, også i andre arabiske land, føler vi okkupasjon og undertrykkelse i dagliglivet. Jeg føler ofte at vi bor i et stort fengsel. Vi har ingen frihet til å reise rundt, ikke engang den korte turen fra universitetet til Ramallah. Det er svært vanskelig å leve livet slik. Sånn sett er situasjonen også blitt verre etter at intifadaen starta for et år siden, det er vanskeligere å reise rundt og vanskeligere å gjøre ting som å gå på fester eller kino, men på tross av dette tror jeg bestemt at alle studenter i Palestina støtter fortsatt motstand og fortsatt intifada. Dette er den eneste måten vi kan få våre rettigheter og bringe rettferdighet til Palestina på. Mi mening er at det er Israel som er en terrorstat, det er ikke vi som er terroristene.

Samarbeider studentene på Birzeit med studenter på andre universiteter på Vestbredden og i Gaza?
Det er lite samarbeid mellom oss, og dette er bevisst taktikk fra israelerne. Ved hjelp av veiperringer har de umuliggjort samarbeid mellom studenter ved Birzeit og for eksempel An-Najah University i Nablus. Dette er et av hovedproblemene for tida, at kampen vår foregår innenfor så mange restriksjoner at vi bruker all tid på å kjempe for småting som fjerning av veisperringa på veien fra Ramallah, i stedet for å ha muligheten til å virkelig organisere oss i kampen mot okkupasjonen.

Hvilke vanskeligheter møter dere som aktive studenter i Palestina?
Siden vi jobber i en situasjon der Israel fremdeles okkuperer oss møter vi mange hindringer fra dem i vår kamp. Birzeit University er fremdeles under israelsk okkupasjon. Selv om universitetet ligger i et område der de palestinske myndighetene har såkalt "sivil myndighet" har Israel fremdeles fullt sikkerhetsansvar, noe som betyr at de kan arrestere studenter uten å gå gjennom palestinske myndigheter. Like etter at denne intifadaen starta i fjor høst ble lederen for studentparlamentet ved Birzeit arrestert. Hans etterfølger, den nye lederen av studentparlamentet, ble arrestert noen måneder senere. De sitter begge fortsatt innenfor israelske fengselsmurer. En tredje person ble også arrestert på samme tid, men er nå løslatt. Alle studenter møter hindringer i sitt daglige liv, selv om de ikke nødvendigvis er aktive i studentpolitikken. Militære veisperringer hindrer bevegelsesfrihet og fører til at studenter ofte ikke kommer seg til universitetet eller kommer for seint til forelesninger.

Jeg tror ikke noen blir mindre aktive i studentpolitikken av denne grunn. Arrestasjoner og mishandling ved veisperringene gjør oss bare sterkere. Ingen kan leve slik vi gjør nå, og jeg tror alle studenter i Palestina støtter en fortsettelse av intifadaen og kampen for rettferdighet og frihet.

Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.