Studenter bortført i Colombia

Utviklingen i regionen Norte Santander og grense byen Cucuta er allarmerende. To studenaktivister er blitt bortført og ni andre har blitt tvunget til å forlate byen etter trusler fra de Paramilitære. Les rapport fra CSF (Colombiansk Student Forening) på Blindern.

I den nordøstlige provinsen Norte de Santander, har studenter de siste ukene blitt ofre for de  paramilitæres aggresjon og terroraksjoner, i form av bortføringer, drap, dødstrusler og forfølgelse. Den svært kritisk situasjonen har ført til at titalls studenter fra flere universiteter har måttet avbryte studiene og forlate regionen. 
Klokka 03.00 lørdag 14. april, blir EDWIN LOPEZ, student ved universitetet Paula Fransisco Santander, hentet i hjemmet sitt av en gruppe bevæpnede menn. Den bevæpna gruppa gir seg ut for å være fra politiet. Seinere kommer de tilbake og frakter med seg Edwins datamaskin. Edwin Lopez er i tillegg til å være tilknyttet ACEU ved universitetet sitt, danselærer og kjent for sine artistiske egenskaper. Ingen har sett noe til Edwin Lopez siden natten han ble brakt bort fra hjemmet sitt.En uke tidligere, torsdag 3. april forsvinner biologi og kjemistudenten GERSON GALLARDO. Gerson Gallardo er også en kulturpersonlighet blant studentene ved universitetet Paula Fransisco Santander og skribent for studentavisen el Museo. Han blir sett på som en av grunnleggerne av ACEU og var for tiden koordinator for ACEU ved universitetet. Gerson Gallardo er i likhet med Edwin lopez sporløst forsvunnet.
Forsvinningene av de to studentene finner sted etter at det i en tid har gått ryker om at de paramilitære opptrer med en dødsliste hvor man blant annet finner navnene på en rekke studenter fra ulike universiteter.
25. mars blir universitetet Paula Fransisco Santander tilgriset av veggmaling med det uhyggelige budskapet; ”Død over narkomane, lestbiske, homoseksuelle og prostituerte! Vi har lister!” Dødstruslene er underskrevet av AUC, los Autodefensas Unidas de Colombia, som er den største paramilitære gruppen i Colombia.
I Norte de Santander har de paramilitære de siste årene ført en såkalt ”limpieza social”, en sosial utrenskningspolitikk som gir seg til utrykk i massakre på gatebarn, hjemløse, stoffmisbrukere, prostituerte, homoseksuelle, men også drap på fagforeningsledere, venstreradikale eller helt enkelt folk med sosialt engasjement.
De paramilitæres vold har ført til at de fleste organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter har måttet forlate byen.I tillegg til veggmalingen opplever studentene ved UPFS at ukjente personer med våpen oppholder seg på universitetsområdet, og viser truende og provoserende adferd mot studenter.
Flere av studentene tilknyttet ACEU har opplevd å bli forfulgt på vei hjem fra universitetet. Forsvinningene av de to studentene kommer derfor ikke helt overraskende på universitetssamfunnet.9. april gjør de paramilitære enda et uønsket besøk hjem til en student ved UPFS tilknyttet ACEU. De bevæpna mennene gir moren klar beskjed om at datteren har to timer på seg til å komme seg vekk fra byen. I løpet av ordvekslingen viser de paramilitære dødslista med navn på personer som skal elimineres, deriblant flere studenter. Etter denne siste aggresjonen mot studenter, har ni studenter fra ACEU med visshet om at deres navn befinner seg på draps mennenes lister, følt tvunget til å flykte fra hjembyen. Bortføringen av Edwin Lopez og Gerson Gallardo er anmeldt til politiet, men som de med kjennskap til den sørgelige situasjonen i landet vet, er dette er saker som etter all sannsynlighet kommer til ende uoppklarte og gjerningsmennene forbli ustraffet, da de lokale myndighetene aldri reagerer mot de paramilitæres overgrep mot sivilbefolkningen.Siden 1999 har de paramilitære vunnet stadig mer kontroll over den nordøstlige regionen av Colombia, nærme grensen til Venezuela. I Catatumbo som befinner seg fem timer unna Cúcuta foregår det i dag harde kamper mellom geriljaen og de paramilitære. I universitets byen Pamplona og provinshovedstaden Cúcuta har de paramilitære imidlertid oppnadd fullstendig kontroll. Paratmilitarismens offensiv i Cúcuta har ført til alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen. I første halvdel av 2002 registrerte man en voldsom økning i antall drepte med 1300 drap på seks måneder, noe som gjorde Cúcuta til en av de mest voldelige byene i verden, med høyere drappsstatistikk enn Barancabermeja og Medellin.Sett i lys av den interne konflikten i Colomia er kontrollen over Cúcuta  spesielt viktig, da største delen av samhandlingen og kommunikasjonen med nabolandet Venezuela finner sted i  Cúcuta. Den politiske utviklingen i la Republica Bolivariano de Venezuela, som under president Chavez regjering har gjennomgått en omfattende omstrukturering av samfunnet og omfordeling av rikdommer, står i sterk kontrast til den colombianske presidentens politiske visjoner. Kontroll over Cúcuta handler derfor også om å unngå ideologisk og politisk påvirkning fra Venezuela. For tiden er forholdet mellom de to nabolandene svært spent etter at den venezuelanske vierpresidenten, José Vicente Rangel, anklaget Colombianske myndigheter for sine nære forbindelser med de paramilitære gruppene som dominerer grenseområde, mens colombianske myndigheter kritiserer Venezuela for å ikke bekjempe den colombianske geriljaen som opererer på venezuelansk side av grensa.

Flere saker: