Forebygging av vold blant ungdom

Sør-Afrika topper internasjonale statistikker over mord, voldtekter og væpnede ran. Store økonomiske forskjeller og en voldelig historie er viktige årsaker til volden. SAIH støtter organisasjoner som jobber med forebygging av vold blant ungdom.

Ungdom under 15 år utgjør 45% av Sør-Afrikas befolkning. De var sentrale i kampen mot apartheid, og mange ofret sin egen utdanning og framtid for å delta i kampen. Nå føler mange at de har fått lite igjen for innsatsen sin. Mange er frustrerte over at de fortsatt lever i fattigdom, uten jobb og utdanning, og at forventningene til tiden etter apartheid ikke har blitt innfridd. Vold og overgrep preger hverdagen til svært mange.

Prosjektene SAIH støtter tar i bruk ulike metoder og retter seg mot ulike målgrupper. Felles for dem alle er at de bidrar til å gi unge mennesker redskaper til å mestre livet sitt i et voldssamfunn.

Partnere som støttes med midler fra Operasjon Dagsverk 2004:

Les mer:

Crimebusters - teater mot vold
Johannesburg Maximum Security Juvenile Prison

Flere saker:

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver som kan koordinere vårt Fredskorsprogram med utveksling av ansatte og aktivister mellom Norge, Zimbabwe, Zambia og Sør-Afrika.

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver med ansvar for prosjekter i Latin-Amerika. Vi ser etter deg som er initiativrik, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for utdanning. Dersom du i tillegg behersker spansk som arbeidsspråk og har kunnskap om resultatbasert styring og rapportering kan det være deg vi er på jakt etter.

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

31. juli går folket i Zimbabwe til stemmeurnene. Gjennom prosjektet «Ballot Buddies» jobber studentorganisasjonen ZINASU for å sikre valgdeltagelsen blant de unge. Til tross for en utfordrende politisk kontekst, øyner studentene håp for framtida.