Foreløpig oversikt over aktiviteter vårsemesteret 2005

Her er er enoversikt over planlagte aktiviteter for vårsemesteret 2005. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Ulandsseminaret

15.mars arrangeres ulandsseminaret i samarbeid med SAIH Blindern. Temaet vil være hvilken relevans vestlig feminisme har for kvinner i sør.

Tid. 18.15
Sted. Aud. 7 på SV fakultetet.

Ulandsseminaret

22. februar. arrangeres ulandsseminaret i samarbeid melom SUM (Senter for utvikling og miljø) og SAIH Blindern.

Rent vann til alle - er det mulig?

Fridtjov Ruden - forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Hans Olav Ibrekk - rådgiver, Avd.for miljø og næringsutvikling, NORAD
Svein Gunnar Gundersen – professor, Høgskolen i Agder også tilknyttet Section for International Community Health, UiO

Tid: 18:15 - 20:00

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygget, Blindern

Ulandsseminar

Studentenes Fredspris 28.02.05

I forbindelse med utdelingen av studentenes fredspris til ACEU, en organisasjon for studentkap i Colombia vil SAIH Blindern i samarbeid med Kulturutvalget arrangere en Upop- aften på Betong. Hit kommer bl.a. representanter fra ACEU.

Mer informasjon kommer!

Studentersamfundets Fredsfestival på Chateau Neuf 7.-12. mars

Det vil bli arrangert konserter, utstillinger, foredrag, debatter og mye mer.

SAIH-Blindern i samarbeid med Fredsfestivalen (7-12.mars) inviterer til debatt og salsaaften 7. mars.
"Colombia - perspektiver på en konflikt"

En innføring i og en debatt om sentrale stridsspørsmål og aspekter vedrørende den innenrikspol. situasjonen i Colombia.

Deltakere:
Lene Aure Hansen, student, tidl. fredskorpser i Colombia
Miguel Lona, Colombia-komiteen, Latin-Am.Gruppene i Norge
Helge Ryggvik, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur,
Dr. philos
Alfredo Zamudio, rådgiver i UDI, forsker

Ordstyrer: Håvard Øvregård, styremedlem, SAIH

Tid: 19.30.
Sted: Glassbaren, Chateau Neuf

Etter debatten: SALSAAFTEN - rytmer, dans og musikk fra Latin-Amerika

Tid: 21.00
Sted: Glassbaren, Chateau Neuf

SAIH kampanjeuke

SAIH nasjonal kampanjeuke 11.- 15. april.
I den forbindelse planlegges det en del aktiviteter på Blindern.
På planlegginsstadiet er også en konsert på Betong.

Mer informasjon kommer!

Flere saker: