Viktig fredspristildeling

SAIH gratulerer den colombianske studentforeningen ACEU med Studentenes Fredspris 2005. - Prisen er et viktig bidrag til sikkerheten for studenter i Colombia, sier Kathrine Sund, leder i SAIH.

- Med fare for sitt eget liv gjør ACEUs (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios) medlemmer et arbeid vi tar som en selvfølge her i Norge, fortsetter Kathrine Sund. – De jobber for retten til utdanning, og for fredelige løsninger på den sosiale, politiske og væpnede konflikten i landet. Anerkjennelsen som følger med Studentenes Fredspris gjør det vanskeligere for dem som vil stoppe studentenes arbeid. Vi vet at internasjonal oppmerksomhet er viktig for menneskerettighetsaktivister som jobber i land hvor disse ikke respekteres. Derfor er SAIH svært glad for dagens viktige tildeling. 

Situasjonen for studentaktivister i Colombia er kritisk. Aktivister blir utsatt for trakassering, urettmessig arrestasjoner og tortur, og flere har blitt drept. Mange har måttet flykte fra hus og hjem, og lever i skjul. Likevel har ACEUs aktivister utrettelig fortsatt sitt arbeid. ACEU er den største studentorganisasjonen i Colombia.

ACEUs arbeid var tema for SAIHs kampanje i 2003/2004 ”Studentkamp – trussel eller ressurs?”

Studentenes Fredspris deles ut i forbindelse med ISFiT (International Student Festival in Trondheim). Tideligere vinnere er den zimbabwiske studentorganisasjonen Zinasu (2003), Min Ko Naing og All Burma Federation of Students Unions (2001) og Antero Benedito da Silva og East Timor Student Solidarity Council (1999).

Les også Studenter i skotlina, Student-fredspris til glemt konflikt og Studenter bortført i Colombia.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.