Møt Nojabulo Mahlangu fra Zimbabwe

Den 16.11.05 arrangerer SAIH Blindern i samarbeid med SAIH Bislett et møte med Nojabulo Mahlangu fra Community Working Group on Health, en av SAIH sine partnere i Zimbabwe. Hun kommer til å fortelle om hvordan denne gruppa jobber med ungdom og helse, og det vil bli anledning til å stille spørsmål. Det vil bli servert kjeks og brus. Møtet finner sted i Biblioteket i Bokcaféen på Chateau Neuf kl 18.15.
Her er litt informasjon om CWGH:

"CWGHs ungdomsprogram fokuserer på at det er ungdommen selv som må
drive og utvikle sine egne programmer. CWGH bidrar med opplæring på
områder som for eksempel:

- Hiv/aids og kjønnssykdommer
- Leder- og administrasjonsopplæring
- Konfliktløsning
- Utarbeidelse av aktivitetsplaner og budsjettplanlegging,

Det er opp til ungdommen selv å styre prosjektene. Ungdommene selv
kommer også med sine egne ønsker og behov for opplæring for å drive
sine program på en tilfredsstillende måte. Kampen mot hiv/aids og
retten til å bestemme over sin egen kropp er viktige komponenter i
dette programmet, men vel så viktig er det å bidra til at ungdom blir
hørt i saker som angår deres liv.

Ungdom i Zimbabwe vil ha liten mulighet til å operere uten støtte fra
voksne i lokalsamfunnet. Ved å knytte lokale ungdomsgrupper til
strukturen som CWGH har bygget opp rundt sitt Civic Education on
Health program har ungdommen et godt utgangspunkt til å bli tatt på
alvor og til å få støtte der det trengs. Denne organisasjonsformen gir
dem også mulighet til å styrke det generelle Civic Education
programmet til CWGH ettersom ungdommen vil få en naturlig plass i de
lokale CWGH komiteene.

Ungdommen er en spesielt utsatt gruppe pga fattigdom, høy
arbeidsledighet og sterk politisk polarisering. De blir lett offer for
politikere som ønsker å bruke dem i deres politiske spill. CWGH har
derfor nå også startet med savings methodology prosjekter for å gi
ungdommen en mulighet til å starte sine egne små prosjekter."

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.