Norge trekker handelskrav om høyere utdanning i WTO

Utenriksminister Jonas Gahr Støre lover endring vis a vis fattige land.

Norge har lenge fremmet krav til noen av verdens fattigste land om å åpne opp for handel med høyere utdanning. Nå lover utenriksminister Jonas Gahr Støre at disse kravene vil bli trukket. - Svært gledelig, sier nestleder Øygunn Brynildsen i SAIH. - Vi håper dette samtidig er et signal om at den nye regjeringen vil prioritere høyere utdanning i bistanden.

På områdene høyere utdanning, strømforsyning og vannforsyning, har Norge gjennom flere år bygd opp en kravliste til en rekke av verdens fattigste land om å åpne opp for økt handel og liberalisering. De fattige landenes behov for å beskytte sine velferdsgoder og -tjenester har blitt ignorert.

Det er GATS, Generalavtalen om handel med tjenester (under WTO) som regulerer disse områdene. GATS og kravene fra Norge samt en rekke andre vestlige land, har nesten helt havnet i skyggen av hvilken posisjon Norge vil innta i jordbruksspørsmålet.

- Det har vært en påfallende mangel på bredde i dekningen av WTO-forhandlingene i norsk media, sier Øygunn Brynildsen.

- Mens avtalen om jordbruk selvsagt er viktig for bønder over hele verden, er det som skjer i GATS helt avgjørende for om de fattigste landene vil være i stand til å bygge opp et helhetlig utdanningssystem. Her er høyere utdanning like essensielt som grunnutdanning, slik det også har vært det for Norge. Bare med et helhetlig fokus på utdanning er det mulig å skape langsiktig utvikling, og hindre at de fattigste landene blir hengende etter som råvareleverandører i den globale økonomien.

Høyere utdanning krever imidlertid store investeringer, og har vært neglisjert i de vestlige landenes og Verdensbankens bistandspolitikk, også Norges, til fordel for et ofte ensidig fokus på kvantitet i grunnutdanningen.

- Uttalelsen fra utenriksministeren er svært gledelig, og vi håper det er et signal om at Norge nå vil gi et skikkelig løft til styrking av høyere utdanning i land i Sør, sier Øygunn Brynildsen.

Les Pressemeldingen fra UD

Les mer om Norges politikk i WTO

WTOs hjemmeside

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.