Referat fra møte 28. november 2005

På semesterets siste lokallagsmøte kom det masse gode ideer for hva lokallaget kan jobbe med i tiden fremover. I første omgang har vi bestemt oss for å markere HIV/AIDS-dagen 1. desember med kondomutdeling og informasjon på skolen. Vi har også begynt arbeidet for en stor veldedighetskonsert på HiO-plassen den 11. mai.

Møtereferat fra planleggingsmøte 28.11.2005

Oppmøte:

Birgitte, Tone, Hege, Silje, Kjersti, Carina, Heddy, Jonas og Solveig

Sak 3.1

Hva vil vi fremover?

Målet med dette møtet var å få mer håndfaste rammer og planer for lokallaget i tiden fremover, å få input på hva det er vi har lyst til å jobbe med og hva folk savner i SAIH- Bislet. Det var enighet om at mål fremover som at vi skal drive informasjonsarbeid er for utflytende og at vi trenger mer håndfaste mål og prosjekter og jobbe mot. Det er foreslått å etablere tradisjon om en hyttetur på høsten for nye og gamle medlemmer av lokallaget, og følgende forslag til arbeid fremover ble vedtatt:

3.1.1 Markering av HIV/AIDS-dagen

Vi vil markere HIV/AIDS-dagen 1. desember med kondomutdeling på skolen og informasjon om gudstjeneste og fakkeltog fra Domkirken samme dag.

3.1.2 Verdensmagasinet X

Vi vil til våren vurdere muligheten til å henge opp Verdensmagasinet X i et glassmonter/tavle slik at det kan leses (slik som utenfor VG-bygget)i hovedbygget på skolen for å synliggjøre SAIH og skape interesse for nord/sør-spørsmål blant skolens studenter.

3.1.3 Info om SAIH til nye studenter

Vi vil bruke vårparten til å få inn informasjon om SAIH i infopakken som blir gitt til nye studenter ved skolestart i august. Vi mener det er for lite informasjon tilgjenglig om hva SAIH- tierne på semesteravgiften går til og vil jobbe for å få alle studieretninger til å legge ved et infoskriv eller liknende fra oss om hva SAIH arbeider med og hvordan man kan være med i lokallaget. 

3.1.4 Veldedighetsarrangement på skolen med konserter

Vi har bestemt at vi vil bruke en betydelig andel av våre ressurser på et stort utearrangement på HiO-plassen foran skolen med veldedighetskonserter, innlegg og kåserier av kjente personer for å skape oppmerksomhet rundt SAIHs hovedbudskap; solidaritet med studenter i sør og utdanning for frigjøring og utvikling. Vi vil ta utgangspunkt i SAIHs politiske kampanje for 2006 med et mål om å nå store deler av studentmassen med et budskap om studentsolidaritet samt bidra til et bedre og mer levende studentmiljø på Høgskolen i Oslo. Vi har vært i kontakt med studentparlamentet som stiller seg positive til arrangementet og som gjerne vil være medarrangør. I disse dager er vi også i kontakt med Samfunnet som forhåpentligvis kan hjelpe til med og har erfaring med arrangering av konserter og ølservering. Vi har søkt SAIH om økonomisk bidrag til arrangementet.

3.1.5 Tettere samarbeid med studentparlamentet

Studentparlamentet sitter med mye ressurser og kunnskap som vi gjerne vil ta del i, og vi vil på et møte denne uken diskutere muligheten for samarbeid om blant annet arrangering av internasjonale foredrag på mandager som i dag er i regi av Studentparlamentet og videre planlegging av veldedighetskonserten i mai.

Sak 3.2

Fredag-den-trettende-fest

Fredag den 13. januar arrangerer vi Fredag-den-trettende-fest, innbydelse kommer til alle i løpet av måneden. Hold av datoen(den er lett å huske), vi gleder oss og håper på suksess så vi kan etablere en ny tradisjon..

Sak 3.3

Oppdatering

Har ønske om å bringe videre til alle i lokallaget at vi har fått skryt og takk fra både TV-aksjonen, Max Havelaar Norge og Oxfam for arbeidet vårt i høst. Takket være bra jobbing fra Bislets SAIHere kan alle Høgskolens studenter i dag nyte kaffe som er laget under trygge og verdige forhold i land i sør og Coldplay og Oxfam kan skilte med innsamlingsrekord av underskrifter på konserten der vi bidro.

Sak 3.4

Neste møte

Neste lokallagsmøte holdes 5. januar 2006 klokken 15.30 i P46 og er hovedsaklig et videre planleggingsmøte om vårt store arrangement 11.05.2006. Målet vårt er å få inn artister/talere som er store nok til at så mange studenter som mulig ønsker å prioritere arrangementet.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.