Støtte fra Sametinget

- Sametinget vil gi politisk og moralsk støtte til urfolkskvinners kamp for utdanning, sa visepresident i Sametinget, Ragnhild Lydia Nystad i sin appell under åpningen av SAIHs kampanjeuke.

(image) -Urfolk er blant verden mest marginaliserte folk, med lavest levestandard. Urfolkskvinner lever ofte under de aller vanskeligste forholdene, fortsetter hun. - Utdanning er uten tvil urfolks viktigste middel til å frigjøre seg fra dette.

 

 

(image) Margarita Antonio, leder for journalistutdanningen ved URACCAN-universitetet i Nicaragua la i sin appell vekt på betydningen av å ha et universitet som er tilpasset den konteksten urfolk lever i. Hun hilste fra sitt universitet, som er det eneste på Atlanterhavskysten i Nicaragua. Margarita Antonio er i Norge sammen med Angie Peralta, student og representant for kvinneorganisasjonen CEIMM.

Les Kathrine Sund, leder i SAIH, sin åpningsappell.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.