Community Working Group on Health

Har som hovedmål å øke den sivile deltakelsen i helsesektoren, og tar sikte på å stimulere til frivillig organisering på lokalt nivå.
(image)

CWGH undomsgruppe i Bulawayo. Foto: Anette Remme

Community Working Group on Health (CWGH) ble opprettet som et nettverk i 1998. Flere frivillige organisasjoner tok initiativet til å opprette CWGH av flere årsaker: Kvaliteten på landets offentlige helsetjeneste hadde sunket drastisk, tilgangen på helsetjenester hadde blitt vanskeligere, langvarige streiker blant ansatte i helsesektoren, økende fattigdom og aidsepidemien. CWGH skulle bidra til å gi zimbabwere større kontroll over helsesituasjonen i egne lokalsamfunn. Organisasjonene mente at de ville stå sterkere i forhandlinger med myndighetene dersom de sto samlet. I dag består CWGH av 35 medlemsorganisasjoner som blant annet representerer bønder, arbeidere, uformell sektor, kvinner, ungdom, hivpositive, funksjonshemmede og menneskerettighetsgrupper. CWGH var organisert som et prosjekt under The Training and Research Support Centre (TARSC) fram til 2002, da organisasjonen ble registrert som en uavhengig stiftelse.

SAIH begynte å samarbeide med CWGH i 1999. CWGH har som mål å bidra til økt sivil deltagelse i helsesektoren. Med færre ressurser til rådighet og stadig større utfordringer for helsevesenet, spesielt pga hiv/aidsepidemien, vil en økende del av byrden falle på det sivile samfunn. Prosjektet jobber derfor med å mobilisere folks egne ressurser ved å gi dem mulighet til å definere egne helseproblem og finne lokale løsninger på disse utfordringene. Hovedfokuset er på forebygging. Prosjektet tar sikte på å stimulere til frivillig organisering på lokalt nivå. Målsettingen er større deltagelse og mer rettferdig og effektiv anvendelse av ressursene. En ekstern evaluering foretatt i 2003 fokuserer spesielt på at CWGH gjør et viktig arbeid i forhold til å utvikle informasjons-, utdannings- og kampanjemateriale til distribusjon, og at de har en nedenfra og opp-tilnærming ved utarbeidelse av budsjett og implementering av program. (Pricilla Mujuru og Kudzai Makoni (2003): Community Working Group on Health (CWGH) Trust. Major evaluation Recommendations.) CWGH sier selv i en av sine publikasjoner at: “health is not only about the wellness of individuals and communities, it is a democracy and human rights issue”.

Det har vært viktig for SAIHs videre støtte til CWGH at de siden 2004 har valgt å satse sterkt på å utvikle et ungdomsprogram. Organisasjonen fikk god drahjelp av prosjektet som SAIH støttet gjennom midler fra OD´2000 og som fram til 2004 gikk under navnet: The Adolescent Reproductive Health Project. Programmet fikk i 2004 navnet CWGH’s Youth Programme. CWGHs ungdomsprogram fokuserer på at det er ungdommen selv som må utvikle og drive sine egne programmer. CWGH bidrar med opplæring på ulike områder, som hiv/aids og kjønnssykdommer, leder- og administrasjonsopplæring, konfliktløsning, utarbeidelse av aktivitetsplaner og budsjettplanlegging.

Det er opp til ungdommen selv å styre prosjektene. Ungdommene kommer også med sine egne ønsker og behov for opplæring for å drive sine program på en tilfredsstillende måte. Kampen mot hiv/aids og retten til å bestemme over sin egen kropp er viktige komponenter i dette programmet, men vel så viktig er det å bidra til at ungdom blir hørt i saker som angår deres liv.

CWGH er støttet igjennom programmet ”Utdanning for studenter og ungdoms deltakelse i Zimbabwe” med NORAD midler.

http://www.cwgh.co.zw/

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.