Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlàntica de Nicaraua

FADCANIC samarbeider med SAIH om to prosjekter: Miljøskolen Wawashang som gir ungdom fra rurale områder formell utdanning innen bærekraftig ressursutnyttelse; og utdanning for ufaglærte lærere som gir urfolk og afroetterkommere bedre kvalitet på grunnutdanningen.

(image) Den dårlige grunnskoleutdanningen på Den karibiske kysten i Nicaragua skyldes blant annet stor mangel på kvalifiserte lærere. Lærerne rekrutteres ofte blant lokal ungdom som bare har gjennomført de første årene av grunnskolen. De har ikke forutsetninger for å gi undervisningen av god kvalitet. FADCANIC har hittil utdannet 650 lærere. Med dette gikk prosentandelen ufaglærte lærere ned fra 80 % i 1997 til 27 % i 2009 i RAAS, den sørlige regionen på Nicaraguas karibiske kyst. 92 % av alle de 650 uteksaminerte jobber i utdanningssystemet på Den karibiske kysten. De ufaglærte lærerne tar utdanningen i feriene sine og blir veiledet gjennom skoleåret i forhold til metoder og faglig tilnærming i flerkulturell kontekst. 70 prosent av deltakerne i lærerprosjektet er kvinner.

Den omfattende avskogingen av regnskogen i Nicaragua er skremmende. FADCANIC har siden 2003 bidratt til at lokal ungdom med tilgang til jord får formell utdanning i bærekraftig jord- og skogbruk. I tillegg til teknisk kunnskap, styrker miljøskolen ungdoms kvalifikasjoner på å leve i interkulturell kontekst, fremmer kjønnsspørsmål og søker å styrke hver enkeltelevs identitetsfølelse. Elevenes foreldre involveres i prosjektet slik at ungdommen får støtte når de kommer hjem i praksisperioder. Dette åpner opp for at ungdom i tidlig alder lettere kan ta lederroller i lokalsamfunn med store generasjons- og kjønnsforskjeller. Noen uker på skolen og noen uker hjemme gjør at studentene får kontinuerlig mulighet til å ta med praktiske utfordringer tilbake til skolen og samtidig bruke egen kreativitet til å finne løsninger som er tilpasset konteksten.

FADCANIC er en viktig bidragsyter til utdanning og utvikling på Den karibiske kysten i Nicaragua og har et nært samarbeid med universitetet URACCAN. Samarbeidet mellom SAIH og FADCANIC startet tidlig på 1990-tallet. Støtten går gjennom Norad under programmet ” Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.