Radio Dialogue

Har som har som hovedmål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

(image)

Foto: Sigrun Espe

Radio Dialogue ble stiftet i 2001 for å gi innbyggerne i Zimbabwes neststørste by -  Bulawayo- en stemme. Radio Dialogue er en viktig faktor i forhold til å introdusere mangfold og diversitet i media ved å bryte det monopolet som statskontrollerte Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) innehar i dag. ZBC er kontrollert av en liten del av den regjerende eliten som bruker radio og tv til å beskytte sine politiske interesser. Befolkningen generelt har ingen tilgang til disse viktige kommunikasjons- og uttrykksmidlene. Radio Dialogue har som mål å formidle alternative synspunkter og å tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

I påvente av radiolisens har Radio Dialogue funnet andre måter å gi Bulawayos befolkning en stemme. Ved hjelp av alternative informasjonskanaler, som innspilte radioprogram på kassetter som blir distribuert og spilt i busser, direkte sceneshow i lokalsamfunnene, nyhetsbrev og ulike former for talkshow, skaper Radio Dialogue arenaer der folk kan diskutere utfordringer på lokalt og nasjonalt nivå.

SAIH har samarbeidet med Radio Dialogue siden 2004. SAIHs Utdanningsstrategi legger vekt på at vi skal støtte tiltak som bidrar til å skape et samfunn med borgere som tar aktivt del i samfunnsutviklingen. Zimbabwere har generelt liten eller ingen tilgang til viktige kommunikasjons- og uttrykksmidler som radio, tv og nasjonale aviser. Radio Dialogue har som mål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker. Gjennom Radio Dialogue bidrar SAIH til å bryte det monopol på informasjon som myndighetene prøver å skape.

For innbyggerne i Bulawayo er Radio Dialogue et populært initiativ, fordi den gir dem muligheten til å sikre uavhengig informasjon og kunnskap om lokale utviklingsspørsmål. På denne måten bidrar organisasjonen til å bryte marginaliseringen av befolkningen i Matabeleland når det gjelder den offentlige diskursen rundt nasjonale spørsmål. Slik sett kan Radio Dialogue også være en inspirasjon for andre lokalsamfunn i Zimbabwe. I 2005-evalueringen konkluderes det med at: “Radio Dialogue has developed a strong ‘branding’ and is associated with professionalism and sensitivity to the needs of the Zimbabwean people, especially the youth and those who are marginalized from mainstream society.”

Les mer på Radio Dialogues egne nettsider.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.