Referat fra møte 19. september 2005

På mandag holdt vi høstens første møte i SAIH- Bislet. Med 15 oppmøtte kom vi etter brainstorming og diskusjon til enighet om program utover høsten. I første omgang håper vi å få til et foredrag om FNs fremtidige rolle i verdenssamfunnet. Vi vil også begynne planleggingen av Max Havelaars aksjonsuke og arbeid med årets TV-aksjon.

Kort møtereferat fra SAIH-møte på SEFIA mandag 19.09

Oppmøte:

Erik, Carina, Torbjørn, Birgitte, Agathe, Anette, Jonas, Guri, Solveig, Silje, Hege, Heddy, Amo, Victoria, Lise 

Sak 1.1
Styreform

Det er enighet om å utsette avgjørelsen om struktur/oppbygging av lokallaget til neste møte. Ønske om en så flat organisasjonsstruktur som mulig. Forslag om å ha en økonomiansvarlig, en kontaktperson til SAIH sentralt, en presse/informasjonsansvarlig og en ordstyrer.

Sak 1.2
Møtehyppighet

Lokallaget har bestemt at vi skal møtes fast annenhver mandag (i uker med partall) kl 15.30 på SEFIA. På disse møtene kan de forskjellige aksjons-/arbeidsgruppene formidle ha de har gjort siden sist.

Sak 1.3
Program utover høsten

Etter en forslagsrunde på hva vi kan tenke oss å jobbe med utover høsten delte vi oss i grupper etter interesse. Gruppene vil møtes separat og jobbe med de respektive temaene. Det ble lagt frem forslag om å ta inn representanter for samefolket til å snakke for lærerstudentene på høgskolen og vi vil gjerne markere HIV/AIDS-dagen den 1. desember, men kommer tilbake til dette utover høsten. I første omgang vil vi begynne planleggingen av disse arrangementene:

  • Foredrag om FNs Fremtid

 Heddy
Torbjørn
Jonas

  • Max Havelaars aksjonsuke i oktober ( 10.10- 23.10)

Agathe
Erik
Silje
Victoria
Hege
Amo
Torbjørn
Carina
Anette
Guri
Solveig
Lise
Heddy

  • TV-aksjonen 23. oktober

Lise
(Agathe)
(Carina)
(Anette)

Sak 1.4
PR

Møtet ble preget av en del debatt rundt hvordan vi kan få med oss og engasjere studenter fra andre fagretninger enn utviklingsstudiet. Ble fremmet forslag om å drive tilpasset markedsføring av arrangementene våre til de ulike avdelingene på skolen ved å knytte SAIH opp mot pensumtemaer og vinkle vårt arbeid mot det vi tror kan interessere forskjellige faggrupper. Det ble også snakket om det kan være en god idè å involvere forelesere/lærere når vi skal informere studentene om arrangementer og hva slags ”stunts” vi kan gjøre for å vekke oppmerksomhet.

Det er også ønsker om å få informasjonsansvarlig Lise Hegna til å komme til Bislet å snakke om hvordan vi skal bruke og forholde oss til PR og presse i lokallaget.

Sak 1.5
Sosialisering! 

Vi møtes for prat/pizza/pils tirsdag 27.09 kl 20.30 på La Boheme på St. Hanshaugen. Håper alle kan komme!

Flere saker:

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Det nærmer seg stortingsvalg, og de ulike politiske partiene har ulike hjertesaker. SAIH har sjekket om de ulike partiprogrammene lover å prioritere våre hjertesaker: folks tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet globalt.

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.