FN tviler på sine egne ord

Begrep som "fattigdomsreduksjon", "deltakelse" og "empowerment" gir lite håp om en verden fri for fattigdom, hevdes det i en ny rapport fra FN-instituttet UNRISD.

Les mer.(image)

Flere saker: