Ber Norge om støtte

- Etter 500 års motstand har urfolk endelig kommet i regjeringsposisjon i Bolivia. Men det er enda langt igjen til makten. Det sier Isabel Ortega, vararepresentant for MAS i det bolivianske senatet. Ortega har vært på et ukelangt Norgesbesøk, hvor hun blant annet har deltatt i markeringen av 8. mars. Hun oppfordrer norske myndigheter til å gi økt støtte til kvinner, og assistanse i den planlagte nasjonaliseringen av olje- og gassforekomstene i Bolivia.

Da Evo Morales fikk 54 % av stemmene ved valget i desember 2005, fikk Bolivia for første gang en folkevalgt urfolkspresident. Dette har gitt håp for landets urfolk, som utgjør mer enn 60 % av befolkningen. Ortega peker likevel på store utfordringer for den nye regjeringen:

- Først og fremst er det viktig for MAS å innfri valgløftet om å gjennomføre en grunnlovsendring. Vi vil nå lage en grunnlov som Bolivias befolkning selv har utarbeidet. En grunnlov som har legitimitet i befolkningen. Urfolks stemme vil bli hørt på lik linje med andre grupper. Dette skal vi få til, men vi trenger støtte til kapasitetsbygging for å få gjennomslag.

En viktig del av denne kapasitetsbyggingen er at urfolkskvinners stilling styrkes, forteller Ortega. Dette gjelder både internt i regjeringen og i Bolivia generelt. Ortega har selv vært leder for den nasjonale organisasjonen for urfolkskvinner, Bartolina Sisa. Flere av hennes tidligere kolleger i Bartolina Sisa sitter nå i regjeringen, både i politiske og administrative stillinger. Ortega peker spesielt på situasjonen til urfolkskvinner i rurale områder, som generelt har lavere utdanning og mindre tilgang på informasjon enn noen andre i landet.

- Gjennom samarbeid mellom norske og bolivianske organisasjoner kan vi styrke kvinners rettigheter, kunnskap og selvtillitt. Det vil gi dem økte muligheter til å ta aktiv del i den politiske utviklingen, sier Ortega.

Om muligheten for å innfri valgløftet om nasjonalisering av olje- og gassforekomster, sier Ortega dette:

- Vi har ikke den nødvendige tekniske og administrative kunnskapen for å nasjonalisere naturressursene våre. Dette har vært urfolks kamp siden kolonitiden. Vi ber nå den norske regjeringen og SV om å vise solidaritet gjennom å gi oss opplæring på dette området.

Det har de siste årene vært en klar venstredreining i det politiske lederskap i Latin-Amerika.

- Folk er lei av å leve i ekstrem fattigdom. De ser at nyliberalismen fører galt av sted. Venstrebølgen i Latin-Amerika er folks reaksjon på fattigdom, sult og uverdige levekår. Folk ønsker forandring. Vi vil gjøre det vi kan, men vi kan ikke forandre et samfunn fra en dag til en annen. Mye av vårt arbeid begrenses av utenlandsgjeld, transnasjonale selskaper og internasjonale multilaterale institusjoner. For oss er det viktig at folk får opplæring i disse forholdene, og til det trenger vi internasjonal støtte, både solidarisk og økonomisk, sier Isabel Ortega.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.