Studenter arrestert etter fordobling av studieavgiften

ZIMBABWE 16-21.02.06: 47 studenter fra National University of Science and Technology (NUST) ble arrestert under en demonstrasjon 16. februar. Studentene demonstrerte mot regjeringens planer om en økning av studieavgiften på 100 %. Det er rapportert at en student ble hardt skadet.

Zimbabwe National Student Union (ZINASU) har gjort det klart overfor regjeringen at de vil sette i gang demonstrasjoner på alle høyere utdanningssteder i Zimbabwe dersom ikke regjeringen reverserer den planlagte økningen i studentavgifter.

Studentene ved NUST, som ligger i Zimbabwes nest største by Bulawayo, var de første til å vise sin misnøye med regjeringens planer om å øke studieavgiftene – en politikk som vil overføre de økonomiske byrdene fra regjeringen til foreldrene og Studentene. NUST hevder at regjeringen på denne måten ”snikprivatiserer” høyere utdanning i Zimbabwe.  

Hvis regjeringen velger å gjennomføre sine planer, vil årlig studieavgift stige til 30 millioner Zimbabwe dollar, som tilsvarer ca 2040 norske kroner. Til sammenligning er BNP per innbygger 2100 US dollar, altså ca 14.000 norske kroner (2002). Studentene mottar i dag 11,4 millioner Zimbabwe dollar (775 norske kroner) i stipend årlig.

 Utdanning for alle – eller for eliten?

(image)

President Robert Mugabe.

21. januar hadde studentdemonstrasjonene spredt seg til Masvingo Polytechnic i Masvingo. Studentene samlet seg utenfor kontoret til høgskolens rektor under temaet: Utdanning for alle eller for eliten? Opprørspolitiet forsøkte å forhindre demonstrasjonen, men ZINASUs ledere lykkes i å tale til studentene.

ZINASUs nåværende leder Washington Katema og andre medlemmer av ZINASUs arbeidsutvalg ble arrestert for en kort periode. Et av ZINASUs medlemmer måtte på sykehus for å få behandling for et benbrudd som han pådro seg da politiet forsøkte å arrestere ham. Politiet brukte tåregass for å spre de demonstrerende studentene.

Opposisjonen: - Tilbake til et Rhodesisk utdanningssystem

Det største opposisjonspartiet i Zimbabwe, Movement for Democratic Change (MDC), hevder at landets president Robert Mugabe nå er i ferd med å ”drepe” utdanningen i landet, og framprovosere et studentopprør som landet ikke har sett siden slutten av 1980-tallet, da studentene mobiliserte mot utviklingen av en ettpartistat i Zimbabwe.

MDCs representant i nasjonalforsamlingen, Fidelis Mashu, sier at regjeringen med denne utdanningspolitikken bryter med alle nyere internasjonale initiativ som FNs tusenårsmål og FNs menneskerettighetserklæring som fastslår at alle har rett til utdanning. Mashu hevder at regjeringen med dette fortsetter utdanningspolitikken som ble ført når Zimbabwe fortsatt het Rhodesia og ble styrt av et hvitt mindretall. Det vil si at retten til utdanning ikke gjaldt for alle, men ble forbeholdt en økonomisk og politisk elite.

(Kilder: Information Alerts fra Student Solidarity Trust, som er SAIHs partner i Zimbabwe; pressemelding fra MDC 15. februar 2006).

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.