Erik Solheim med appell om høyere utdanning

- Høyere utdanning er helt nødvendig i ethvert samfunn, selv om det i mange land i sør som en begynnelse vil være forbeholdt en elite. Det sa utviklingsminister Erik Solheim i en appell på Blindern i dag. Kathrine Sund fra SAIH og McDonald Lewanika fra SST i Zimbabwe snakket også om viktigheten av høyere utdanning, på siste dag i SAIHs kampanjeuke. Appellene ble holdt ved det store veggmaleriet på Fredrikkeplassen, som ble ferdigstilt i dag.

Solheim gikk friskt ut og sa at han ikke var så pen i tøyet (les: dress) bare fordi regjeringen samme uke hadde fått pepper nettopp for det - og for å være for flinke i fransk.

Så var det rett på sak: - Hva er vitsen med høyere utdanning i fattige land? Jeg har stilt meg selv det spørsmålet, når så mange fremdeles ikke kan lese og skrive. Men heldigvis har jeg en kone som jobber i utdanningsforbundet, og hun har forklart meg hvorfor! Høyere utdanning er helt nødvendig i ethvert samfunn, selv om det i mange land i sør som en begynnelse vil være forbeholdt en elite, for å utdanne for eksempel lærere. Det som er viktig, er at de som får en høyere utdanning, rekrutteres fra alle lag av samfunnet, sa Solheim.

(image)

Utviklingsminister Erik Solheim foran bildet malt av Soroya Moncada og studenter ved Blindern.


Utviklingsministeren trakk frem Afrika og Zimbabwe spesielt som et eksempel på hvordan kolonoaliseringen har vært en katastrofe for disse landene, men påpekte også:

- Likevel fins det ingen unnskyldning for det diktaturet Robert Mugabe har innført i Zimbabwe. Det krever ikke mot å være opposisjonell i Norge. Det gjør det derimot i Zimbabwe, sa Solheim, med adresse til en annen av appellantene, SST-leder McDonald Lewanika.

McDonald sa i sin appell at han var rørt over Solheims interesse og kunnskaper, og opplevde dette som sjelden vare fra en minister. Og han påpekte:

- Hadde vi holdt denne appellen i Zimbabwe, ville vi blitt utsatt for vold, arrestasjoner og forfølgelse.

McDonald vil også holde en appell på kveldens store gratiskonsert på Betong, som starter klokken 20.00.

Les intervju med Solheim her.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.