Demokratiske utfordringer i Nicaragua

I etterkant av kommunevalget i Nicaragua 9. november strides det om de reelle valgresultatene

(image)

Fra sandinistopptok til støtte for Daniel Ortega (Foto: 2002 Haavard Houen)

De offisielle resultatene fra kommunevalget i Nicaragua, viser at regjeringspartiet FSLN har fått størst oppslutning ved kommunevalget med 51,3 % av stemmene og vant i omkring 90 kommuner. 5 prosentpoeng kommer opposisjonskandidaten Eduardo Montealegres liberalistiske parti, PLC, som vant i omkring 50 kommuner. I uken etter valget, har det vært flere sammenstøt mellom representanter fra de to partiene rundt det reelle resultatet i hovedstaden Managua.

Nasjonale media, intellektuelle, organisasjoner fra sivilt samfunn og flere av SAIHs partnere har uttrykt bekymring for åpenheten i forbindelse med valget. Et stort antall internasjonale uavhengige observatører fikk ikke godkjenning som observatører under valget. Et av presidentens argumenter var at valg er et internt anliggende, men heller ikke nasjonale observatører med lang fartstid og legitimitet som profesjonelle aktører ble godkjent. En uke før valget, hadde kun en Venezuelansk organisasjon som er lite kjent fått observatørstatus. Nicaraguas nasjonale avsnitt for Transparency International var blant de som ble nektet observasjonsrettigheter.

To liv gikk tapt og flere har blitt skadet som følge av angrep mot valgkampkontoret til opposisjonskandidaten Eduardo Motealegre fra PLC. Ved flere andre anledninger skal angivelig representanter for sandinistpartiet ha gått til angrep på eiendeler tilknyttet opposisjonskandidatene fra PLC og MRS. Sistnevnte parti brøt for noen år siden ut fra Sandinistpartiet.

I forkant av valget ble to av partiene i opposisjon fratatt sin partistatus med den forklaring av de manglet gode nok administrative rutiner. Flere NGOer som har kjempet for åpenhet og kvinners rettigheter, er nå beskyld for hvitvasking av penger og gjennomgås av myndighetene. Dette synes ikke tilfeldig etter at Sandinistene i forkant av det nasjonale valget i 2006 dannet allianse med den katolske kirken for å forby alle former for abort og dermed oppnå flere stemmer også fra konservative krefter.

Det er to år siden FSLNs leder Daniel Ortega ble valgt til landets president. Partiet har sosiale forbedringer spesielt innen helse og utdanning som hovedmålsetting. Flere helsetjenester og skoletilbud har blitt mer tilgjengelig og gratis, samtidig som det er et spørsmål hvor vidt kvaliteten parallelt blir bedre. Det er satt i gang tiltak som gir flere bønder økt tilgang til produksjonsmidler samt mikrokredittordninger og alfabetiseringskampanjer som har nådd ut i flere lokalsamfunn. Noe av dette har vært en av forklaringene på oppslutningen rundt regjeringspartier ved årets kommunevalg.

Samtidig står Nicaragua overfor nye demokratiske utfordringer med begrenset talefrihet for ministre og nye strukturer som er med på å bidra til økt kontrollert deltakelse av sivilt samfunn. Presidentparet har konsentrert makten rundt seg selv og ministre må nå be om tillatelse og godkjenning fra presidentfruen til å uttale seg, ettersom hun er ansvarlig for kommunikasjon i regjeringen.