Klimaforandringene rammer Nicaragua

En måned før klimatoppmøte i København ble den karibiske kysten i Nicaragua igjen rammet av orkan. Hyppigere og kraftigere orkaner skaper store problemer for befolkningen og SAIHs partnere.

(image) I Nicaragua er over 51 000 rammet etter at orkanen Ida raserte Mellom-Amerika i begynnelsen av november. I El Salvador er 130 personer rapportert døde og 60 savnet.  Orkanen traff Nicaraguas karibiske kyst 5. november og tusenvis av hus, broer og skoler er nå ødelagt. Bare i RAAN (den nordlige karibiske regionen) ble nesten 700 drikkevannskilder forurenset. Malaria, dengue, diaré og hudsykdommer har begynt å spre seg fort som konsekvens av orkanen. Myndighetene innrømmer at den karibiske kysten trenger drikkevann, mat og legehjelp så fort så mulig.

Miljøskolen hardt rammet
Den første miljøskolen i Nicaragua som tilbyr utdanning i bærekraftig landbruk og skogforvaltning drevet av SAIHs partner FADCANIC i Wawashang måtte evakueres. Nå er 80 % av avlingen til miljøsenteret ved skolen ødelagt. ”Situasjonen i Wawashang er tragisk og det gjør vond å se ødeleggelsene ved FADCANICs prosjekt” sier ordføreren i Laguna de Perlas, Robert Cuthbert.

Alle SAIHs samarbeidspartnere i Nicaragua jobber på den karibiske kysten som er den fattigste delen av landet. Samtidig er det en region spesielt utsatt for orkaner som i de siste årene har begynt å komme hyppigere og sterkere. I 2005 var det orkan Berta og i 2007 orkan Felix som rammet kysten.

Global oppvarming og orkaner
Mange studier viser at global oppvarming fører til flere og kraftigere orkaner. En ny studie fra Florida State University peker på at antall sterke orkaner har økt med 31 prosent de siste 25 årene. I samme tidsrom har havtemperaturen økt med en grad.

Mellom 7. og 18. desember møtes 189 land til FN-toppmøte i København med mål om å bli enige om en ny – og forhåpentligvis ambisiøs – internasjonal miljøavtale.

De afrikanske landende spaserte 3. november ut av de pågående klimasamtalene i Barcelona organisert i forkant av toppmøtet i Danmark, i protest mot at verdens rike land ikke vil forplikte seg til større utslipsreduksjoner. La oss håpe at dette sender et sterkt signal om hvor nødvendig en betydelig reduksjon av utslippene er for land i Sør som allerede er rammet av klimaendringene.