Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

Universitetet URACCAN jobber for å styrke urfolks- og afroetterkommeres rettigheter gjennom relevant utdanning, interkulturell kommunikasjon og likestilling.

(image)  URACCAN er den viktigste og mest fremtredende høyere utdanningsinstitusjonen på Den karibiske kysten. Da URACCAN ble opprettet som universitet i 1995, var SAIH en av få organisasjoner som trodde på urfolk og afroetterkommere på Den karibiske kystens evne til selv å utvikle relevant utdanning på egne premisser. På tross av sin unge alder, kjemper URACCAN allerede for å stille på lik linje med andre universiteter i landet og å oppnå internasjonal akkreditering. URACCAN er et desentralisert universitet som tilbyr undervisning der lokalbefolkningen bor.

Universitetet URACCAN jobber for å styrke urfolks- og afroetterkommeres rettigheter gjennom relevant utdanning, interkulturell kommunikasjon og likestilling.

SAIH samarbeid med URACCAN bidro til at:

  • Nicaraguas aller første utdanning innen mental helse på Licenciaturanivå (litt mer enn bachelor) ble ferdigstilt, et samarbeid mellom URACCAN og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  • Høgskolen i Oslo begynte å samarbeide med URACCAN om en master i interkulturell journalistikk.
  • URACCAN begynte å utvikle en mastergrad i interkulturell tospråklig utdanning, som det første i Mellom-Amerika og andre i Latin-Amerika.  
  • URACCAN kan satse på forskning, som styrker URACCANs rolle som en viktig bidragsyter i utformingen av de autonome regionenes utdannings-, helse- og jordfordelingspolitikk.

SAIH har også direkte samarbeid med studentorganisasjonen for å styrke studenters reelle deltakelse i utforming og gjennomføring av universitetets politikk og akademiske tilbud.

Samarbeidet er støttet av Norad gjennom programmet ”Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.