Nok fluer i øynene

TV-aksjonsdebatt: Leder i SAIH Runar Myrnes Balto mener at "gjentatt og ensidig eksponering av elendighet bygger opp en motstand i folk som skaper passivitet og fattigdomstrøtthet". Aftenposten 27.10

Kj(image) ell Terje Ringdal skriver i sitt innlegg til forsvar for TV-aksjonen 22.10 at ”Vi trenger ikke å vise verdens råskap hver dag, men om vi aldri gjør det, forvitrer det folkelige engasjement”.

For det første er vi helt enig i at ”verdens råskap” skal presenteres. Reelle problemer må ikke underkommuniseres. Men det mangler ikke på bilder av nød; disse får vi servert året rundt. Det verdensbildet vi blir presentert for, består i at folk, ofte i land langt borte, lider og at løsningen på problemet er våre penger. Dette fører til at vi fjerner oss fra de realitetene som opprettholder fattigdom og skaper misoppfatninger om verden og bistandens viktighet.

Gjentatt og ensidig eksponering av elendighet bygger opp en motstand i folk som skaper passivitet og fattigdomstrøtthet. Vi har et felles ansvar til å appellere både til hjertet og til hodet, og tilby folk anledninger til å engasjere seg også i de politiske sidene av utvikling.

Les Maren Sæbøs respons på Ringdals innlegg her

Line Hegna: Bøssebærere eller meningsbærere? TV-aksjonen må fornyes. Les innlegget fra Dagsavisen http://bit.ly/aoiMNq

RORG oppsummerer årets debatt:
Bøssebærere og/eller meningsbærere?

Se også linker fra fjorårets TV-aksjonsdebatt

Flere saker:

VINTERSAMLING 2022

VINTERSAMLING 2022

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 18.-20. februar på Haraldsheim i Oslo. Påmeldingsfrist 11. Februar.

Bli med å lage kampanje!

Bli med å lage kampanje!

SAIH søker kreative og engasjerte folk som vil være med i kampanjeutvalget for årets høstkampanje. Søk nå! Frist 1. februar.

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.