Nicaragua: 45 nye lærere uteksaminert

29. januar fikk de 45 lærerne som er uteksaminert ved den nicaraguanske organisasjonen FADCANIC diplomer fra landets kunnskapsdepartement.

(image) Med SAIHs støtte har FADCANIC utdannet ufaglærte lærere siden 1997. Disse lærerne sørger for bedre kvalitet på grunnutdanningen som tilbys urfolk og afroetterkommere

FADCANIC har hittil utdannet 650 lærere. Med dette gikk prosentandelen ufaglærte lærere ned fra 80 % i 1997 til 27 % i 2009 i RAAS, den sørlige regionen på Nicaraguas karibiske kyst. 92 % av alle de 650 uteksaminerte jobber i utdanningssystemet på den karibiske kysten som er den fattigste delen av landet og det området der de fleste urfolksgruppene og afroetterkommerne bor. Blant de andre 8 % finnes urfolksledere, ordførere og andre representanter for myndighetene.

De ufaglærte lærerne tar utdanningen i feriene sine og blir veiledet gjennom skoleåret angående metoder og faglig tilnærming i flerkulturell kontekst.(image)

Ewa Sapiezynska, programrådgiver med ansvar for prosjektene SAIH støtter i Nicaragua, deltok og holdt en tale på seremonien. (Spansk)