Fredsforhandlinger Colombia: - Paramilitære kan undergrave fredsprosessen

- De paramilitære gruppene i Colombia kjemper mot politiske partier og organisasjoner for å bevare status quo. Og myndighetene har latt dem gjøre det, sier tidligere studentleder Diego Marin.

Les mer om Diego Marin som måtte flykte fra hjemlandet etter drapstrusler.


Diego Marin var leder for studentunionen i Colombia, da han ble truet på livet av sikkerhetspolitiet. I 2009 fikk han politisk asyl i Norge. Nå er han en optimistisk leder for Støttegruppen for fred i Colombia.


-  Mange toppledere, både for geriljabevegelsen og de paramilitære er enten drept eller arrestert. Det er ingen hemmelighet at de paramilitære langt på vei har gått myndighetenes ærend. Dermed er begge partene i konflikten svekket - et godt utgangspunkt for forhandlinger, mener Marin.


De paramilitære har ikke status som en politisk organisasjon, dermed kan de heller ikke være en del av forhandlingene.


- Men de har fortsatt stor innflytelse og må være en del av diskusjonen, ellers kan de hindre resultater, sier Marin.
Politisk massemord

Omfanget og antallet paramilitære grupper er ukjent, men der geriljagruppene har kjempet for bøndenes rettigheter til jord, har de paramilitære kjempet på godseiernes side.


Den forrige regjeringen ved Alvaro Uribe innledet arbeidet med å gi de paramilitære politisk status - en institusjonell legalisering av et samarbeid som allerede hadde vært der i mange år.


- Mange militære og flere av Uribes nærmeste rådgivere sitter nå i fengsel for dette samarbeidet. I Uribes regjering var alle som var mot hans visjon, å betrakte som geriljasoldater, sier Marin.


Colombia er det eneste landet i Latin-Amerika som er dømt for politisk massemord på grunn av forbindelsen til disse voldelige, paramilitære gruppene.

© Aftenposten

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.