Jørn fra SAIH-Blindern på Radio Nova om kampanjen!

Flere saker: