Still til valg i SAIH!

Du har sjansen til å være med på å styre hvilken retning SAIH skal gå, ikke bare det neste året, men også i forhold til retningen som stakes ut for fremtiden. SAIH har nemlig en rekke tillitsverv som det nå søkes kandidater til. Det er på tide å melde sin interesse! Les mer om mulighetene her.

Det nærmer seg årsmøtet til SAIH med stormskritt, men det er ikke for sent å stille til valg. Les mer om prosessen øverst. Nederst i dokumentet finner du informasjon om de forskjellige vervene vi søker kandidater til.

Frist
Det er mulig å stille til valg til alle posisjonene i SAIH helt frem til valget på søndag under årsmøtet. Valgkomiteen ønsker likevel å få inn navn på kandidater allerede før årsmøtet, og gjerne innen førstkommende fredag (19. oktober) for å kunne gjøre en grundig vurdering og for å kunne trykke opp motivasjonsbrevene til hele årsmøtet.

Motivasjonsbrev og bilde
Vi ønsker at alle kandidater svarer sender et motivasjonsbrev som besvarer spørsmålene under samt et bilde og sender til valnemnd@gmail.com så snart som mulig:

Vi forventer mer utdypende svar fra kandidater til AU (ca en A4-side) enn andre (ca en halv side).

Mal for motivasjonsbrev

Navn:

Tilknytning (lokallag/organisasjon):

1: Hva er din motivasjon for å stille?

2: Hva er bakgrunnen din?

3: Hva vil du gjøre for SAIH i AU/styre/IK/Landsråd/VK og KK?

4: Hva er dine visjoner for SAIH i den kommende perioden?

5: Hva er det SAIH kan bli tydeligere på? (Ikke for VK og KK) 

Kontakt
Skriv mail til valnemnd@gmail.com eller ring Runar Myrnes Balto på telefon 97773778 hvis du ønsker å stille eller har noen spørsmål.

INFORMASJON OM VERV:

Landsrådet (LR)
Lokallagenes viktigste forum er uten tvil LR. LR er et rådgivende organ for styret og et viktig lokallagsforum, men fatter også vedtak i forhold til hvilke paraplyorganisasjoner SAIH og eventuelle suppleringsvalg. LR får muligheten til å diskutere de aller fleste sakene i SAIH, og Styret har vist at de ofte hører på rådene landsrådet kommer med. Derfor er det å sitte i Landsrådet et lavterskeltilbud som gir stor mulighet til innflytelse over organisasjonen.

LR møtes 3 ganger i året. Alt i alt skal det være 13 representanter i LR, og valgkomiteen ønsker at alle lokallagene skal være representerte.

Styret
Styret er for de som føler at de er klare for å ta skikkelig ansvar over SAIH. Styret er naturlig nok de som styrer organisasjonen gjennom året, og tar de viktige avgjørelsene i forhold til økonomi, hvilke partnere SAIH skal ha i Sør og hvilke saker som skal prioriteres i informasjonsarbeidet og det politiske arbeidet.

Styret består av 11 medlemmer, inkludert leder og to nestledere. I tillegg til AU er det er fem ”frie” plasser i styret, én plass som er forbeholdt NSO, én som er forbeholdt akademikerorganisasjoner og en forbeholdt de ansatte i NSO.

Arbeidsutvalget (AU)
AU er de som leder organisasjonen fra dag til dag. AU består av en leder og to nestledere. Disse har fulltidsverv og får lønn fra SAIH for å gjøre jobben sin. Til AU søker vi deg som har store visjoner for SAIH, og en klar formening om hvilken vei vi skal gå. Den ene nestlederen jobber organisatorisk og den andre jobber politisk. Valgkomiteen søker spesifikt for å finne kandidater som passer disse to posisjonene.

Informasjonskomiteen (IK)
Informasjonskomiteen består av opptil tre personer som jobber frivillig sentralt for organisasjonen. Oppgavene IK tar på seg handler ofte om informasjon eller politisk arbeid, og IK har gjerne konkrete oppgaver knyttet opp mot samlinger for hele organisasjonen i SAIH. IK er i tillegg en perfekt måte å bli bedre kjent med hvordan det arbeides på kontoret til SAIH, og man tar del i de daglige utfordringene og gledene som både Styret og sekretariatet opplever. Ofte er det Oslo-baserte aktivister som er med i IK, men vi er åpne for at noen kan være ”fjern-IK” og jobbe fra andre steder i landet.

Valgkomiteen (VK)
Valgkomiteen jobber frem mot neste årsmøte med å finne kandidater til alle posisjonene som skal fylles i SAIH. Vi trenger tre personer med god oversikt over organisasjonen til å sitte i VK.

Kontrollkomiteen (KK)
Kontrollkomtieen er organet som passer på at Styret følger statuttene og organisasjonens vedtak. Hit trengs tre erfarne organisasjonsmennesker som kjenner SAIH godt og kan forstå seg på organisatoriske utfordringer og økonomi!

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.