Høydepunkt for SAIHs Bolivia-engasjement

SAIH har samarbeidet med partnere i Bolivia siden 1993. Evaluering av SAIHs Bolivia-program sier at resultatene er gode, og at nåværende program er et høydepunkt for partneres arbeid.

I følge rapporten har SAIHs program kommet på et svært passende tidspunkt i Bolivias historie. Programmet beskrives som et høydepunkt av SAIHs arbeid i Bolivia siden 1993.

Rapporten konkluderer at alle partnerne har uttrykt en klar profil av støtte til urfolk og lokalsamfunn, med spesielt fokus på urfolkskvinner og urfolksungdom.  Som et resultat av programmet har flere urfolksungdom tilknyttet til SAIHs partnere deltatt aktivt i organisasjoner og lokale samfunn, og SAIHs partnere har fungert som politiske endringsaktører i Bolivia. Unge urfolkskvinner har spilt en sentral rolle. Programmet har også bidratt til å øke deltakelsen av urfolksungdom i utdanningssektoren gjennom egne organisasjoner. Samtidig har programmet bidratt til å sette fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter.

Rapportens viktigste anbefalinger er:

  • å videreføre samarbeidet med flertallet av partnerne
  • forbedre kommunikasjonen med partnerne, og de som finansierer dem
  • gjennomføre lokale kompetansehevingstiltak om prosjektforvaltning
  • fortsette å fokusere på partnere som representerer målgruppen best; og gjennomføre aktiviteter som sikrer at partnerne har en bedre forståelse av programmet, samt forholdene mellom programmet og de konkrete prosjektene.

Rapporten til den eksterne evalueringen av programmet «Utdanning for urfolksungdomsdeltakelse i Bolivia» er levert. Oppdraget ble gjennomført av konsulenten Ruth Constance Almquist Buvollen.

Les hele rapporten her

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.