Møtte ministeren

Johanne Vaagland som er på utveksling med SAIH møtte Heikki Holmås.
(image)
UTVEKSLINGSSTUDENT: Johanne Vaagland fra Halsa i samtale med utviklingsminister Heikki Holmås.

Johanne Vaagland fra Halsa møtte utviklingsminister Heikki Holmås da Fredskorpsets Youth Camp ble åpnet på Sørmarka onsdag.

175 unge mennesker fra 25 land skal kurses før de reiser ut i verden for å gjøre en innsats. I løpet av tre dager vil unge mennesker gjennom foredrag, workshops og diskusjoner jobbe med spørsmål knyttet til internasjonale forhold, utviklingshjelp, menneskerettigheter, miljø & klima, ungt lederskap og interkulturell kommunikasjon.

Onsdagens arrangement ble åpnet ved at utviklingsminister Heikki Holmås møtte to av fredskorpserne i forkant av den offisielle åpningen. Annele Gaup er reindriftsame fra Kautokeino, og skal til Guatemala på utveksling for Vennskap Nord-sør. Den andre er Johanne Vaagland fra Halsa kommune som er student og skal utveksles til Boliva og Nicaragua gjennom SAIH. Begge disse fredskorpserne skal jobbe i programmer som omhandler urfolks rettigheter.

For Fredskorpset er Youth Camp en møteplass for å lære, forstå, og være sammen med mennesker med veldig ulik bakgrunn, kultur, og fra verdens rikeste og fattigste land.

Alle deltakerne på campen skal utveksles til et annet land i perioder opp til ett år. Halvparten er norske og skal bo og jobbe i et utviklingsland. Den andre halvparten er fra utviklingsland, og skal gjøre det samme rundt om i Norge.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.