Samfunnsviterne viderefører samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne viderefører samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne har inngått en treårig avtale med SAIH og støtter med det opp om retten til utdanning i Colombia, Zambia og Zimbabwe.

"Jeg er svært glad for at vi viderefører samarbeidet med SAIH" sier generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren

​"Jeg er svært glad for at vi viderefører samarbeidet med SAIH" Gunn Elisabeth Myhren

Samfunnsviterne har siden 2008 støtte opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. De neste tre årene vil støtten fra Samfunnsviterne gå til å støtte tre organisasjoner som jobber for å styrke akademisk frihet. Akademisk frihet blir ofte assosiert med ytringsfriheten, men omhandler også andre elementer som krav på minstelønn, mulighet til å organisere seg og til å forhandle om lønn. Akademisk frihet har vi når akademikere og studenter får delta i utvalg og råd slik at de kan påvirke og øve innflytelse over egne institusjoner.

"SAIH er en organisasjon som ivaretar våre prinsipper for internasjonalt solidaritetsarbeid. I valg av samarbeidspartner er det viktig at våre medlemmer kan identifisere seg med det internasjonale solidaritetsarbeidet foreningen engasjerer seg i. Dette prinsippet er svært viktig for en medlemsorganisasjon og her opplever vi at SAIH og deres prosjekter samsvarer godt med våre medlemmers identitet", sier Myhren.

Samfunnsviterne har i lengre tid hatt internasjonal solidaritet som et viktig arbeidsområde i organisasjonen. Hovedstyret utnevner i hver landsmøteperiode en arbeidsgruppe for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid, som har ansvar for gjennomføringen av foreningens solidaritetsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

"Vi er opptatt av kontinuitet og ønsker å ha et langsiktig perspektiv i vårt internasjonale solidaritetsarbeid. Inngåelsen av en ny avtale med SAIH er derfor et viktig ledd i dette arbeidet", understreker Myhren.

Les mer om hvordan SAIH jobber med akademisk frihet i Colombia, Zambia og Zimbabwe

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.