Slik blir SAIH i 2015

Slik blir SAIH i 2015

Helgen 25-26. oktober gikk SAIHs Årsmøte 2014 av stabelen på HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus). Dette ble en kjempehelg som samlet til sammen over 70 delegater og observatører fra SAIH-lokallag og medlemsorganisasjoner fra hele landet.

Sammen diskuterte de over og bestemte seg for hvordan SAIH-året 2015 skal se ut. Dette er noen av de største hendelsene og begivenhetene som vil prege SAIH i det kommende året:

Endring av årshjul: For å gjøre det enklere for studenter å stille til valg i AU, Styret, Landsrådet og Informasjonskomiteen besluttet Årsmøtet rett og slett å endre hele årshjulet i organisasjonen. Det vil si at når man fra nå av stiller til valg, så blir man ikke valgt for kalenderåret, men valgperioden følger skoleåret. Som en følge av dette vil neste SAIH Årsmøte komme allerede i April. Stay tuned!

Politikk på Israel/Palestina: For første gang i historien har SAIH politikk på Israel/Palestina etter at Årsmøtet vedtok en resolusjon på temaet. I resolusjonen står det blant annet at SAIH vil jobbe for å styrke studenters akademiske frihet og rett til utdanning i Palestina og Israel. I tillegg ble det vedtatt en resolusjon med tittelen «Stopp diskriminering av iranske studenter i Norge.» Les begge resolusjonene her:

Resolusjon. Akademisk frihet og retten til utdanning i Palestina og Israel - vedtatt

Resolusjon. Stopp diskriminering av Iranske studenter - vedtatt

Kampanje: 40 år er nok: I 2015 er det 40 år siden Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara startet. Før spanske kolonimakter hadde trukket seg ut av Vest-Sahara, rykket marokkanske styrker inn i landet høsten 1975. I 1991 inngikk Marokko og den sarahawiske frigjøringsbevegelsen Polisario en våpenhvileavtale. Avtalen innebar at det skulle gjennomføres en folkeavstemning i Vest-Sahara i 1992 om landet skulle bli selvstendig eller bli en del av Marokko. For å overvåke våpenhvilen og sikre gjennomføringen av folkeavstemningen ble FN-operasjonen MINURSO opprettet. Den dag i dag har ennå ikke avstemningen blitt avholdt. MINURSO er FNs eneste operasjon uten mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd. Det er med andre ord på tide med en SAIH-kampanje på tematikken! Les hele kampanjeforslaget som ble valgt under:

Vest-Sahara Politisk Tema 2015

Andre høydepunkt fra helgen:

  • Hele AU fra 2014 ble gjenvalgt for ny periode
  • Rekordstor oppslutning på antall kandidater som stilte til Styret og Landsrådet
  • Landsrådet i 2015 blir på engelsk
  • Flere kvinner enn menn på talerstolen

Og sist, men ikke minst. Disse skal styre SAIH våren 2015:

Styret:

AU:

Leder: Jørn Wichne Pedersen

Organisatorisk nestleder: Kristoffer Kinge

Politisk nestleder: Emilie Larsen Ørneseidet

Frie plasser:

Nicklas Poulsen Viki, Johanne Vaagland, Inga Marie Nymo Riseth og Almaz Asfaha

Vara:

Jonas Holmqvist

NSO-plass:

Helge Schwitters (fast plass) og Emilie Wilberg (personlig vara)

Akademikerplass:

Siri Johnsen (fast plass) og Ocean Marambanyika (personlig vara)

Landsråd:

Studentrepresentant: Knut Frydenlund (SP-UiO)

Lokallagsrepresentanter: Mari Helene Flaathen (SAIH-Bergen), Ingrid Grønnestad (SAIH-Trondheim), Vivian Tvedt (SAIH-Blindern), Hennika Lillo-Stenberg (SAIH-Bodø), Anne-Marit Pettersen (SAIH-Tromsø) og Foad Warsama (SAIH-Lillehammer)

Frie plasser:

Gagan Chabra (SAIH-Bislet) og Majed Abusalama (SAIH-Tromsø)

Vara:

Dan Terje (SP-HiH), Silje Aakre (SAIH-Ås), Ole Skram Guterud (Studentorganisasjonen i Bodø)

Informasjonskomiteen:

Stine Navarsete (IK-gjenvalg, tidligere SAIH-Ås)

Martine Jahre (SAIH-Blindern)

Beathe Øgård (SAIH-Blindern

Kontrollkomiteen:

Mats Haug

Sahar Azari

Julie Ness

Flere saker:

Studentstreikene i Colombia fortsetter

Studentstreikene i Colombia fortsetter

En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.