Skoler bombet, drømmer knust

Skoler bombet, drømmer knust

Sommerens krig på Gazastripen tydeliggjør behovet for økt beskyttelse av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner.

Sist uke bombet det israelske forsvaret en FN-skole i Gaza som huset 3000 internt fordrevne flyktninger, og drepte minst ti sivile. Dette er ett av flere eksempler på at skoler har blitt gjort til skyteskiver i den siste månedens krigshandlinger. De katastrofale angrepene på skolene i Gaza understreker at vi i aller høyeste grad trenger nye, tydelige retningslinjer for å beskytte skoler i konflikt.

Israel har fått koordinatene til alle FN-skolene, og Hamas har fått klar beskjed om ikke å oppbevare våpen i de skolene som har blitt evakuert. Nå er det mye som tyder på at begge parter har brutt sine forpliktelser, og det med tragiske konsekvenser. Til sammen har minst 138 skoler, hvorav 89 drevet av FN, blitt bombet eller skadet i løpet av den siste måneden. Også universiteter har blitt angrepet. Det er derfor vanskelig å tro at skolene kan åpne igjen som normalt til et nytt semester om noen få uker. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon fordømmer angrepene på skoler, mens Det hvite hus understreker at angrepene er helt uakseptable.

Mens mat, vann og tak over hodet er avgjørende for å overleve, er utdanning et svært viktig element for å opprettholde sivilbefolkningens håp om en lysere fremtid. Når skoler ødelegges ødelegger man samtidig dette håpet. Skoler og universiteter burde være trygge fristeder, hvor man kan jobbe sammen for en fredelig fremtid. God utdanning styrker folks evne til å tenke kritisk og selvstendig, og kan dermed være med på å skape samfunnsendring. For å unngå radikalisering, komme ut av voldsspiralen og for å bygge opp et velfungerende samfunn på Gaza, er det derfor avgjørende at utdanningen beskyttes.

I 2010 ble Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning (GCPEA) opprettet for å beskytte skoler fra angrep. Nå, fire år senere har koalisjonen utarbeidet et rammeverk, kalt The Lucens Guidelines, som handler om å gjøre skoler og universiteter til nøytrale soner. Det arbeides nå for at retningslinjene skal forankres i nasjonal lovgivning og militær doktrine i så mange land som mulig. I juni offentliggjorde Erna Solberg og Børge Brende at Norge vil lede denne prosessen. Dette er et ambisiøst, men realistisk prosjekt som vil kunne gi skoler og universiteter sårt tiltrengt beskyttelse. GCPEA har dokumentert at skoler har blitt brukt av militære styrker i hele 24 land de siste årene, noe som sammen med sommerens hendelser på Gaza i aller høyeste grad tydeliggjør behovet for regjeringens arbeid.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.