SAIH søker konsulenter til å gjennomføre evaluering av SAIHs støtte til studenter i Zimbabwe

SAIH søker konsulenter til å gjennomføre evaluering av SAIHs støtte til studenter i Zimbabwe

SAIH søker konsulenter til å gjennomføre en evaluering av SAIHs støtte til studentorganisasjonene i Zimbabwe, og se dette i sammenheng med SAIHs kampanjer om studenters rettigheter.

Siden begynnelsen av 2000 tallet har SAIH støttet studentorganisasjoner i Zimbabwe. I denne evalueringer ønsker vi å se på hvordan SAIHs støtte til studenter som har opplevd arrestasjoner, rettsforfølgelse, og andre rettighetsbrudd har fått bistand til å fortsette utdannelsen sin og videre føre sitt engasjement. Fokuset vil være på tre av SAIHs samarbeidspartnere Zimbabwe National Student Union, Student Solidarity Trust og Female Student Network. I 2011 og 2012 satt SAIHs kampanje søkelyset på studenters rettigheter. Vi ønsker å evaluere vår samlede innsats for studenter i Zimbabwe. Vi ønsker å få vurdert den langsiktige bistandseffekten av vår støtte, samtidig som vi ønsker å få anbefalinger for videre støtte og vårt informasjons- og påvirkningsarbeid. 

Vi ønsker konsulenter med:

  • god kjennskap til den politisk situasjonen og sivilt samfunn i Zimbabwe
  • kunnskap om informasjons- og politisk påvirkningsarbeid i zimbabwisk og norsk kontekst
  • må beherske engelsk og norsk
  • forståelse av student aktivisme og engasjement

Den totale økonomiske rammen for oppdraget er 300 000 kroner (inkludert reiseutgifter, mva/aga osv)

Plan for gjennomføring:

Søknadsfrist: 3. oktober, sendes til kari.lindemann@saih.no

Se arbeidsbeskrivelsen for flere opplysninger.
Rapport skal være ferdigstilt innen den 27. november 2014.
Norad har støttet både informasjonsarbeidet og utviklingsstøtten hos SAIH.

Kontaktperson

Kari Anette Lindemann, programrådgiver kari.lindemann@saih.no

Tilgjengelig på telefon 21 06 34 77 frem til den 26.september. 

Flere saker: