Hvor går pengene?

Hvor går pengene?

Hva er disse SAIH-tierne? Mer enn 160 000 studenter fordelt på 29 høgskoler og universiteter i Norge støtter også dette semesteret SAIH med mellom 20 og 40 kroner. Totalt går om lag åtte millioner kroner hvert år til støtte av høyere utdanning for unge i Bolivia, Nicaragua, Zimbabwe, Colombia, Zambia og Sør-Afrika, samt til informasjonsarbeid Norge.

Ofte stilte spørsmål om SAIH-tierne

1. Hvordan fungerer tierordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften.

2. Hvor går pengene?

Helt siden oppstarten i 1961 har SAIH-tierne gått til SAIHs prosjekter innen utdanning for uvikling I Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Colombia, Bolivia og Nicaragua, samt til politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbed og administrasjon i Norge. Det er mange eksempler på hvordan tierne bidrar til å skape små og store endinger. I Zimbabwe har SAIH-tierne bidratt til hjelpe politisk arresterte og utviste studenter i over 11 år. I Sør-Afrika har voldsutsatte kvinner og ungdom fått selvtilliten tilbake og ferdigheter til å få seg arbeid. I Nicaragua har støtte til lærerutdanning redusert antall ufaglærte lærere i RAAS-regionen fra 80 til 22 prosent på femten år. Les mer her!

3. Hvor mange studenter betaler hvert semester?

Rundt 160.000 studenter betaler SAIH-tiere hvert semester.

4. Hvor mye betaler man hvert semester?

SAIH-tierne er på mellom 20 og 40 kroner hvert semester. Dette er avhengig av de ulike lærestedenes bestemmelser.

5. Er SAIH-tierne frivillig?

Ja. Tierordningen skal være frivillig og hvis ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning kan en få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader§ 10 (og §16 i forskriftene).

7. Hvor mange får SAIH-tierne refundert hvert år?

SAIH har ikke en oversikt over hvor mange studenter som ikke ønsker å betale, ettersom innsamlingen vanligvis administreres lokalt på lærestedene (se punkt 1).

8. Får SAIH økonomisk støtte fra andre?

Ja. SAIH. SAIH får støtte for utviklingssamarbeid, informasjonsarbeid og lokallagsaktiviteter. SAIHs lokallag får ressurser fra en prosjektstøtteordning i LNU, mens SAIH får støtte fra Norad til å informere om utvikling og Nord/Sør-problematikk. I tillegg får SAIH støtte fra FOKUS for utviklingssamarbeidet i ulike land.

9. Hvilke prosjekter støtter SAIH-tierne i år?

SAIH-tierne er ikke en innsamlingskampanje som går til ulike formal hvert år, men støtter istedet langstiktige prosjekter i de ulike landene vi samarbeider med. Vi støtter hele 40 lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. I tillegg jobber vi med informasjonsspredning og politisk påvirkning.

10. Hvilke land jobber SAIH i?

SAIH støtter utdanningsprosjekter i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Bolivia, Colombia og Nicaragua.

11. Jobber SAIH med nødhjelp?

SAIH jobber ikke med nødhjelp, ettersom SAIH ønsker å endre de underliggende årsakene til urettferdighet og ulikhet, og hjelpe mennesker til å forbedre deres livssituasjon. SAIH jobber derfor med langsiktig bistand til høyere utdanning. SAIHs motto er «utdanning for frigjøring».

12. Hva er et lokallag?

SAIH har lokallag ved flere høgskoler og universiteter over hele landet, der de arrangerer debatter, seminarer, filmvisninger og kampanjer. Les mer her!

13. Hva er SAIHs politiske tema?

SAIHs årsmøte velger hvert år et politisk tema som danner grunnlaget for den nasjonale kampanjen som vil foregå på norske universiteter og høgskoler det påfølgende året. Temaet som velges skal være dypt forankret i SAIHs kompetanseområder, relevant for våre partnere og også ha et potensiale for samarbeid og nettverksarbeid i Norge og internasjonalt. Det er først og fremst lokallagene som jobber med årets politiske tema ved de ulike lærestedene. I fjor var for eksempel urfolks rettigheter og Oljefondets investeringer SAIHs politiske tema. Årets tema blir Vest-Sahara. Følg med på ditt lærested!

14. Hva mer gjør SAIH, da?

Du har kanskje sett bistandsparodien «Radi-Aid: Africa for Norway», om afrikanerne som samler inn radiatorer til stakkars nordmenn? Eller vår siste video «Who wants to be a volunteer?». Disse satirevideoene, som har blitt sett av folk over hele verden, er en sentral del av SAIHs informasjonsarbeid - noe du kan lese mer om her.


Og til slutt: Tusen takk for din støtte!

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.