European Youth Forum har vedtatt resolusjon på Students at Risk

Europas unge ønsker at Students at Risk ordningen skal bli et europeisk initiativ. Det ble klart etter at EU-landenes studentbevegelser og internasjonale ungdomsorganisasjoner samlet seg på den ekstraordinære kongressen i Madrid den siste helgen i November.

SAIH var i Madrid sammen med LNU, Høyres Studenter og NSO for å introdusere konseptet med Students at Risk ordningen og få støtte til å ta ideen til EU nivå. I delegasjonen hadde vi også StAR student Sait Matty Jaw. Sait er fra Gambia og en kjent forkjemper for kvinners rettigheter der, hvor han og hans nettverk av organisasjoner og aktivister særlig de siste årene har fokusert på et forbud mot kjønnslemlestelse (FGM). For kun få uker siden opplevde Sait og hans medaktivister i Gambia en stor seier da presidenten kunngjorde at tradisjonen nå er forbudt.

Resolusjonen som ble vedtatt i Youth Forum gjør rede for målet med Students at Risk, nemlig å gi studenter som kjemper for demokrati og menneskerettigheter og dermed blir forfulgt eller fengslet, utvist eller på andre måter hindret fra å fullføre høyere utdanning, en mulighet til å fullføre utdannelsen sin i et annet land. En slik mulighet ble virkelighet da et pilotprogram på to år ble vedtatt i Stortinget etter flere politiske kampanjer fra NSO og SAIH. Det er kanskje noen som husker Beware they're educated plakaten fra 2011? I høst kom de første studentene til norske høyere utdanningsinstitusjoner og skal fullføre sin bachelor eller masterutdanning.

Noen av delegatene på Youth Forum var bekymret for premisset i StAR ordningen, nemlig at studentene må hjem etter fullført utdanning. Men som Sait forklarte ønsker StAR-studentene å komme hjem igjen. De kjemper kanskje for ulike saker, men de deler alle et brennende ønske om å forandre sitt hjemland til det bedre. Og det er nettopp det denne ordningen bidrar til. Studentene får muligheten til å fullføre utdannelsen sin her, bygge et internasjonalt nettverk og så returnere hjem ferdig utdannet.

Erfaringen i Norge så langt har vist at ordningen fungerer bra. Nå skal vi jobbe for å introdusere konseptet i andre europeiske land, og da vil det være opp til den enkelte stat å regulere hvordan ordningen fungerer best i deres kontekst. Sammen med Ingrid Hopp i Høyres Studenter vil SAIH det neste året jobbe politisk opp mot EU parlamentet og kommisjonen og se an muligheten for at ordningen kan bli en del av Erasmus+ programmet.

AU 2015
  • SAIH sitt arbeidsutvalg er utrolig stolte over at Students at Risk ordningen nå kan bli spredd til alle europeiske land. Slik kan flere studenter som Sait få muligheten til å bli ferdig med utdannelsen sin og komme tilbake til sitt hjemland, enda bedre rustet til å jobbe for demokrati og menneskerettigheter. Students at Risk ordningen representerer kjernen i SAIHs arbeid med akademisk frihet og kan sies å være vårt motto «Utdanning for frigjøring» i praksis, sier Martine, Nicklas og Inga


Students at Risk Norge

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.