Bli med på SAIHs første Vintersamling!

Bli med på SAIHs første Vintersamling!

Den 13.-15. mars er det duka for SAIH-historiens første Vintersamling! På idylliske Strandheim Leirsted på Nærsnes - bedre kjent som Oslofjordens riviera - inviterer vi til en helg fylt med skolering i politisk påvirkning, kampanjearbeid, besøk fra Vest-Sahara, temafest og mye. mye mer!


Hjertelig velkommen til tidenes første SAIH Vintersamling!

Please scroll down for English.

SAIHs Vintersamling er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjonene og øvrige medlemmer av SAIH, og har en god blanding av faglige seminarer og skolering, kreativ utvikling og sosialt samvær. Vi får første smakebit av kampanjemateriellet, og arrangerer de første SAIH vinterlekene! Vi håper mange av dere blir med denne helgen! NB: Frist for påmelding er søndag 8. mars! Se skjema for påmelding under. Vi begynner med registrering kl. 17 fredag, og avslutter klokka 14 søndag. Veibeskrivelse finner du her. Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte IK.

Det koster 500 kroner for å delta på Vintersamlingen fra fredag til søndag for alle andre enn lokallagsaktivister og Landsrådsrepresentanter. Dette inkluderer mat og overnatting. Videre dekker vi opphold og mat for 5 aktivister per SAIH-lokallag. Reise, og eventuelt flere deltakere må lokallagene dekke selv. Lokallagene kan søke prosjektstøtte for transportkostnadene, og oppfordres sterkt til det dersom dere ikke har budsjettert med dette! Hvis det fortsatt skal være en utfordring kan dere ta kontakt med AU.

Dere må ha med egen sovepose, evt lakenpose og putetrekk, i tillegg til varme klær og kanskje badetøy? Alle som skal delta på økonomikurset må i tillegg ta med datamaskin, og samtlige lokallag oppfordres til å ta med kamera. På lørdagskvelden feirer vi oss selv med en 1001-natt temafest, så bruk fantasien! Det er flotte premier for beste enkeltkostyme og lokallagskostyme! Vær kreativ!

Program for SAIHs Vintersamling 2015 ligger i kolonnen til venstre. Obs! Det kan bli noen små forandringer.

Vi gleder oss! #SAIHvinter

Vennlig hilsen SAIHs Arbeidsutvalg og Informasjonskomité,

ved Jørn, Kristoffer, Emilie, Martine, Beathe og Stine.

The 13th-15th of March is the time for SAIHs first ever Winter Gathering! At the idyllic Strandheim camp site in Nærsnes - better known as the Riviera of the Oslo Fjord - we invite you to a weekend filled with training in advocacy and campaign work, visits from Western Sahara, theme parties and much, much more!


A heartfelt welcome to SAIHs Winter Gathering 2015!

SAIH's Winter Gathering is open to local chapter activists, student democracies, academic organisations and all other members of SAIH, and has a healthy mix of seminars and training, creative workshops and social events. We're going to launch the campaign poster and give a peek into this years video! We hope that many of you will join us for the enttire weekend! N.B. The deadline for signing up for the gathering is Sunday 8. March! See the sheet for signing up above. The programme begins with registration at 17.00 Friday, and ends at 14.00 Sunday. How to get there.

For all other than local chapter activists and National Council representatives, the costs for attending the Winter Gathering is 500kr. This includes food and accommodation. The central office will cover food and accommodation for 5 local chapter activists per SAIH local chapter. More activists, as well as transport, will have to be covered by the local chapters. The local chapters may apply for extra project funding for transportation costs, and are encouraged to do so if you haven't budgeted for it! If it continues to be a challenge, please contact the Executive Committee.

You need to bring your own sleeping bag or bed linens, warm clothes and remember swimwear! Those who are attending the economy course (in Norwegian) will need to bring a computer, and all local chapters are encouraged to bring a camera. Saturday evening we will celebrate ourselves with a 1001-nights theme party, so use your immagination! There will be great prizes for the best costumes, especially for the best local chapter costume! Be creative!

The programme for SAIHs Winter Gathering 2015 can be found in the column to the right. Note that there may be some minor changes to the programme.

We can't wait! #SAIHwinter #SAIHvinter

Best regards SAIHs Executive Committee and Information Comittee,

Jørn, Kristoffer, Emilie, Martine, Beathe og Stine.

Flere saker:

​SAIHS SOMMERCAMP 2016

​SAIHS SOMMERCAMP 2016

Den 16-19. juni er det igjen duket for SAIH sommercamp. I hjertet av Nordmarka, ved behagelige badevann, inviterer vi til en langhelg med et svært spennende program!