Ingen menneskerettighetsovervåkning til FN-styrken i Vest-Sahara

Ingen menneskerettighetsovervåkning til FN-styrken i Vest-Sahara

Det ble ingen utvidet mandat for FN-styrken i Vest-Sahara til å rapportere på menneskerettigheter, da temaet ble tatt opp i FNs Sikkerhetsråd tirsdag 28. april.

- Dette er både alvorlig og uforståelig. En av FNs hovedoppgaver er å overvåke og hindre menneskerettsbrudd, men FN-styrken i Vest-Sahara hindres fra å gjøre nettopp dette, sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

I går ble mandatet til FN-styrken i Vest-Sahara, MINURSO, tatt opp til årlig diskusjon i FNs Sikkerhetsråd. De 15 medlemslandene vedtok enstemmig utkastet til resolusjonen, som forlenger MINURSOs mandat frem til 30. april 2016.

Kravet om å inkludere menneskerettighetsovervåking i mandatet ble ikke etterlevd – dette til tross for press fra blant annet Den afrikanske union.

13. april lanserte SAIH rapporten Acting With Impunity, som rapporterer om 256 ulike menneskerettighetsbrudd mot saharawiere i de marokkanskokkuperte områdene siden april 2014 – da temaet sist ble diskutert i FNs Sikkerhetsråd. Dette inkluderer 163 ulike hendelser og 283 navngitte ofre.

- Disse bruddene forblir usynlige, og Marokkos myndigheter vil fortsette å begå menneskerettighetsbrudd - mens det internasjonale samfunnet snur ryggen til, sier Wichne Pedersen.

Les mer om rapporten og SAIHs kampanje.

SAIH fortsetter arbeidet med Vest-Sahara

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har lenge presset på for at menneskerettigheter må inkluderes i MINURSO-mandatet. I tillegg har FNs generalsekretær, Den Afrikanske Union og medlemsland i Sikkerhetsrådet jevnlig tatt opp saken, uten at det har blitt vedtatt.

SAIH og en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner skrev nylig brev til FNs Sikkerhetsråd med krav om menneskerettighetsovervåking i MINURSO-mandatet.

- På SAIHs årsmøte ble det også besluttet at SAIH fortsetter med Vest-Sahara som tema for politisk kampanje neste år. Vårt arbeid er så vidt begynt, det er mye å ta tak i og engasjementet rundt konflikten er stor blant norske studenter, sier Wichne Pedersen.

Les også: SAIH til FN - Menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara må overvåkes

Flere saker: