​Kvinner på fremmarsj i Zambia

​Kvinner på fremmarsj i Zambia

Flere kvinnelige ministere, økt antall kvinner i parlamentet og en egen kjønnslikestillingslov på vei: Til tross for flere utfordringer er Zambias kvinner mer synlige i samfunnet nå enn tidligere - noe også landets første kvinnelige visepresident er et bevis på.

Inonge-Wina foto-UN-ISDR

Inonge Wina er Zambias første visepresident og et viktig håp i kampen om vold mot kvinner og for mer likestilling i landet. Her er hun på talerstolen den 14. mars i år, under FNs tredje verdenskonferanse om Disaster Risk Reduction. Foto: UN ISDR/Flickr CC

(Denne artikkelen er en forlenget versjon av SAIHs artikkel i avisa Verdens Beste Nyheter - som lanseres i dag, 22. april. Les mer!)

- Et viktig steg mot et mer likestilt samfunn, meldte ungdomsorganisasjonen Youth Vision Zambia og Zambia National Womens Lobby, da landets første kvinnelige visepresident ble valgt i januar i år.

Jubelen var stor blant kvinnebevegelsen og sivilsamfunnet da det ble klart at Ingonge Wina skulle bli Zambias første kvinnelige visepresident. Wina har i mange år vært en aktiv forkjemper for å styrke kvinners rettigheter og posisjon i landet, sist som likestillingsminister.

- Valget av Wina gjenspeiler landets arbeid for likestilling og Zambias løfte om at flere kvinner skal få ta del i beslutningsprosesser, sier Amos Mwale, direktør i SAIHs partnerorganisasjon Youth Vision Zambia.

- Aldri har en kvinne i Zambia hatt en så høy posisjon. Utvelgelsen er veldig positivt for veien videre. Zambia har nå oppnådd Den afrikanske unions protokoll og SADC-protokollen, som landet ratifiserte som følge av behovet for økt kvinnedeltagelse, sier Juliet Kaira Chibuta I Zambia National Women's Lobby (ZNWL), også en av SAIHs partnere.

​Flere kvinnelige ministre

Kvinner utgjør ikke bare 51 prosent av befolkningen i Zambia, de utgjør også flertallet av stemmer ved valg. I 2014 startet regjeringen med arbeidet om en egen kjønnslikestillingslov, som skal sikre likestilling i alle sektorer. Regjeringen har også trappet opp arbeidet med vold mot kvinner, et tema som fortsatt er en stor utfordring i landet. Wina har selv vært en aktiv pådriver i dette arbeidet.

Zambia har fortsatt bare 12,6 prosent kvinner i parlamentet, men framgangen er der: Ved forrige valg lå tallet på 10,8 prosent.

I tillegg er 30 prosent av ministerpostene i den zambiske regjeringen nå bestående av kvinner – en forbedring fra 20 prosent.

​Styrker kvinners posisjon

YVZ er en viktig stemme og pådriver for seksuelle- og reproduktive helserettigheter i Zambia. Organisasjonen utdanner unge ledere, og driver et lederopplæringskurs for unge kvinner. Årlig får 30 unge kvinner fra andre sivilsamfunnsorganisasjoner lederopplæring fra YVZ.

- Vanskeligere tilgang til utdanning og arbeid regnes som det største hinderet for kvinners deltagelse i samfunnet. Derfor jobber vi videre med å styrke kvinners posisjon her og ser optimistisk på tallene, sier Mwale i YVZ.

ZNWL er også en sentral organisasjon for kvinners rettigheter. Organisasjonen jobber med å styrke kvinners deltagelse i formelle beslutningsforaer, fra nasjonalt til lokalt nivå.

- Zambia er et partriarkalsk samfunn, med en utbredt oppfatning om at kun menn er skikket til å ha lederposisjoner og at deres synspunkter skal dominere både i husholdningen og lokalsamfunn. Derfor får ikke kvinner nok støtte til å innta lederposisjoner. Men i arbeidet vårt fortsetter vi å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av kvinners deltagelse på alle nivåer i samfunnet – fordi vi lever i et demokratisk land, sier Chibuta i ZNWL.

Les mer om SAIHs arbeid i Zambia.

Flere saker:

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Zambia: 150 studenter såret i opptøyer på campus

Zambia: 150 studenter såret i opptøyer på campus

Det brøt ut store opptøyer ved University of Zambia (UNZA) i Lusaka tidligere denne uken, i protest mot ubetalt studentstøtte og lønninger til ansatte. Ministeren for høyere utdanning responderte med å forby all aktivitet gjennom studentunionen.