​- Stans militær bruk av skoler

​- Stans militær bruk av skoler

Verdens stater må få implementert konkrete tiltak for å hindre militær bruk av skoler og universiteter. Det understreker en ny oppdatert rapport lansert av Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) i dag.

Å bruke skoler til militært formål i krigstider er en stor trussel mot studenter og deres utdanning, påpeker studien «Lessons In War 2015: Military Use of Schools and Universities during Armed Conflict».

GCPEAs rapport dokumenterer hvordan skoler stadig blir omgjort til militære brakker, forvarings- og avhørssentre, våpen- og ammunisjonslagre og som base til observasjon og skyting. Dette gjelder flertallet av konflikter rundt i verden. Siden 2005 har skoler i minst 26 land blitt brukt til slike formål.

Noen ganger blir skolene tatt over av soldater, men ofte brukes kun deler av skolene eller universitetene – noen klasserom, en egen etasje eller friområdene. På denne måten blir studenter eksponert for angrep eller annen vold. I de verste tilfellene har barn blitt skadet og drept, og skoler har blitt skadet eller totalt ødelagt som følge av at militære baser har tatt over.

Studien viser også at studenter har blitt seksuelt misbrukt og trakassert og ulovlig rekruttert til væpnede grupper. Militær bruk av skoler går også tydelig utover deres utdanningsmuligheter.

Les mer om studien her.

​SAIH deltar på konferanse i Oslo 28-29. mai

Som medlem i Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) har SAIH deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass nye internasjonale retningslinjer for å beskytte utdanning mot militær bruk.

Retningslinjene, kalt The Guidelines (tidligere Lucens Guidelines) ble lansert i desember 2014 og handler om å gjøre utdanningsinstitusjoner til nøytrale, ikke-militære soner i tråd med internasjonale humanitære regler.

Med den nye studien utgitt i dag oppfordres regjeringer til å bli med på «Safe Schools Declaration», som vil bli klargjort på en internasjonal konferanse i Oslo 28-29. mai, i regi av GCPEA. Gjennom denne deklarasjonen oppfordres statene til å implementere og aktivt fremme disse retningslinjene.

- Denne rapporten understreker behovet for økt beskyttelse av skoler og universiteter, og jeg vil berømme regjeringen for å ha tatt lederskap for å fremme de nye retningslinjene internasjonalt, sier leder i SAIH, Jørn Wichne Pedersen, som vil åpne sivilsamfunnsarrangementet 28. mai.


Les mer på www.protectingeducation.org.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.