​Studentleder truet på livet

​Studentleder truet på livet

I desember 2014 ble Omar Andrés Gómez Orduz valgt som ny leder for den colombianske studentorganisasjonen ACEU. Nå trues han på livet for sitt engasjement i kampen for god og rettferdig høyere utdanning i Colombia.

I løpet av 2014 mottok ACEU tre grove trusselbrev der sentrale studentledere blir drapstruet av den paramilitære gruppen Aguilas Negras, de Sorte Ørnene. Flere studenter har også blitt truet direkte på gata eller via telefonoppringninger. Den 7. mai mottok de det første trusselbrevet for 2015.

I brevet står det blant annet at «dere vet at vi har fulgt med dere lenge, og når dere i den forrige streiken samarbeidet med fagforeningen har det fått begeret til å renne over. Dette er listen med navn, slik at dere ikke kan komme å si at dere døde for noe bra».

​Paramilitære står bak

E-postadressen som sendte ut trusselbrevet tilhører Luis Eduardo Cifuentes Galindo, tidligere sjef for den høyreekstreme selvforsvarsgruppen AUC som stod bak en mengde drap og forfølgelser på 90-tallet. AUC er en av flere paramilitære grupper som ble forsøkt avviklet gjennom en offentlig demobiliseringsprosess.

Den colombianske regjeringen understreker at «våpenhvileavtalen» med de paramilitære fremdeles står ved lag, men mange mener likevel at det bare har oppstått nye grupper med nye navn, slik som Aguilas Negras. De står bak flere trusselbrev mot studentbevegelsen og andre sosiale bevegelser i Colombia som kjemper for politiske endringer.

Les også: Krig og fred i Colombia

​Trues for studentkamp

ACEU-streik-på-universitetet-i-Bogota-2015

I mars 2015 demonstrerte studentene ved Universidad Nacional i Bogota mot myndighetenes kutt i budsjettet til høyere utdanning. Foto: Eva Maria Fjellheim

I brevet navngis både studentledere og professorer. Blant dem er ACEUs nyvalgte leder Omar Andrés Gómez Orduz. Han leder organisasjonen som blant annet har demonstrert mot den økende privatiseringen av høyere utdanning i landet.

ACEU uttaler i et kommunikéat truslene er knyttet til en systematisk forfølgelse av studentbevegelsen som krever at utdanning skal være av god kvalitet og tilgjengelig for alle.

«Statsbudsjettet til utdanning har ikke økt de på de siste 30 årene, og de offentlige universitetene opplever derfor en alvorlig økonomisk krise. Bygninger er falleferdig og det finnes ikke penger til å ansette tilstrekkelig professorer. Det presser blant annet universitetene til å privatisere forskningen sin», forklarer Omar som er bekymret for hvordan offentlig utdanning nedprioriteres i Colombia.

​Krever handling

Nå henvender de seg til det nasjonale og internasjonale samfunnet for å spre oppmerksomhet rundt den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Colombia, der studenter forfølges og trues for deres politiske engasjement. De ber Høykommissæren for menneskerettigheter jobbe opp mot colombianske myndigheter, slik at de oppfyller internasjonale normer for menneskerettigheter. ACEU krever videre at;

  • Colombianske myndigheter garanterer for at retten til ytringsfrihet blant studenter blir ivaretatt.
  • Nasjonale påtalemyndighetene sikrer at de ansvarlige identifiseres, rettsforfølges og dømmes i tråd med artikkel 67 i straffeloven, og at det blir gjort nødvendige grep for å garantere retten organisasjoner har til å utøve opposisjonelle politiske aktiviteter.
  • Ombudsmannen for menneskerettigheter og Innenriksdepartementet implementerer nødvendige mekanismer for å garantere sikkerheten til truede studentene og professorer, slik at de kan fortsette med sitt politiske engasjement.

SAIH har støttet ACEU, som blant annet kjemper for demokrati, offentlig utdanning og ytringsfrihet, siden 2009. I 2005 fikk organisasjonen tildelt Studentenes Fredspris for sitt arbeid med å dokumentere og systematiskere overgrep mot studenter.

I den nye rapporten fra Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA), lansert tirsdag 12. mai, trekkes også Colombia frem som 1 av 26 land hvor skoler og universiteter har blitt brukt til militære formål siden 2005. Les mer her.

Flere saker:

Students and Power in Egypt

Students and Power in Egypt

In February 2018 the Egyptian regime intensified its crackdown on students through adding a number of student activists to its list of terrorists.

Students and Power in Turkey

Students and Power in Turkey

Throughout its history, university students have played an important political role in Turkey. Spearheading the demands for democratic rights and freedom of expression in particular, students continue to find themselves opposed to the powers that be.