​EUs største parti vil beskytte studenter

​EUs største parti vil beskytte studenter

European People's Party vil jobbe for at den norske Students at Risk-ordningen skal bli et europeisk program. – Et stort skritt for for økt beskyttelse av studenter som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

Jørn Wichne Pedersen

Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

Studenter spiller en sentral rolle i kampen for demokrati og menneskerettigheter globalt, men i svært mange land bruker autoritære styresmakter utvisning av politisk engasjerte studenter som metode for å kneble studentbevegelsene. Bare i Egypt har over 470 studenter blitt utvist de siste to årene på grunn av sitt politiske engasjement.

I 2013 fikk SAIH og Norsk Studentorganisasjon (NSO) gjennomslag for at ordningen «Students at Risk» skulle opprettes i Norge. I august kommer nærmere 20 utviste, politisk aktive studenter til Norge for å videreføre studiene sine. Det siste året har Høyres Studenter arbeidet for å løfte ordningen til et europeisk nivå.

På European People's Party's (EPP) Political Assembly forrige uke ble det vedtatt at studenter som risikerer forfølgelse og utvisning fra studiestedene sine grunnet politisk overbevisning skal kunne fullføre graden sin i et europeisk land.

IMG 66791-1

Mats Kirkebirkeland, politisk nestleder i Høyres Studenter.

- Dette har vært en hjertesak for oss i Høyres Studenter. Historien har vist at modige individer som står opp mot makten med risiko for egne liv, kan forandre et helt samfunn. Europa er forpliktet til å støtte disse, sier Mats Kirkebirkeland, politisk nestleder i Høyres Studenter.

​Oppfordring til EU

EPP oppfordrer også EUs medlemsstater og EU-parlamentet om å støtte oppstart av Students at Risk på europeisk nivå, gjennom Erasums+-programmet. I resolusjonen oppfordres det også at EU-kommisjonen sikrer finansiell støtte til høyere utdanningsinstitusjoner i EU som ønsker å engasjere seg og delta i Students at Risk-programmet.

anders1

Anders Kvernmo Langset, leder i NSO.

- Retten til å ytre seg og til å være politisk engasjert skal være grunnleggende for alle. Dessverre er det ikke slik, og det er derfor veldig bra at Students at Risk-ordningen nå blir fremmet av politikere fra hele Europa, sier Anders Kvernmo Langset, leder i NSO.

Les resolusjonen her.

I Norge begynner Students at Risk som prøveordning i august 2015. Ordningen skal gi studentaktivister mulighet til å videreføre sine studier i Norge, dersom de er utvist fra lærestedet i hjemlandet på grunn av sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling.

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.