SAIHs Sommercamp 2015

SAIHs Sommercamp 2015

Den 25.-28. juni er det duket for SAIHs sommerleir! I hjertet av Nordmarka, ved behagelige badevann, inviterer vi til en langhelg med et svært spennende program!

Please scroll down for registration and for the text in English. Programme is in the sidebar to the right.

Rull nedover for påmelding. Programmet er i kolonnen til høyre.

Hjertelig velkommen til sommerens vakreste eventyr! Tidenes samling finner sted på Studenterhytta i Nordmarka i Oslo 25.-28. juni. SAIHs sommercamp er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjonene og øvrige medlemmer av SAIH, men det er begrenset plass, så lokallagene som vil sende mer enn 5 aktivister må melde fra til oss. Dersom ditt lokallag har problemer med å betale reisen ber vi deg ta kontakt med Kristoffer. Vi har spikra tidenes program, og vi gleder oss til å se nettopp deg!

Det koster 500 å delta på sommercampen fra fredag til mandag for alle andre enn lokallagsaktivister og Landsrådsrepresentanter. Dette inkluderer mat og overnatting. Videre dekker vi opphold og mat for 5 aktivister per SAIH-lokallag. Reise, og eventuelt flere deltakere må lokallagene dekke selv. Lokallagene kan søke prosjektstøtte for transportkostnadene, og oppfordres til dette dersom dere ikke har budsjettert med det! Husk at driftsmidlene skal tilbakebetales 15. juni, og at lokallagene utenfor Oslo derfor bør kjøpe billettene før det, slik at dere kan få refundert beløpet fra lokallag. Dette er også fristen for å søke ekstra prosjektstøtte for vårsemesteret. Se våre interne retningslinjer for Frifond for mer informasjon.

Dere må ha med egen sovepose, laken og pute, og husk badetøy! Ta også med det du måtte trenge til det du deltar på.

Vi gleder oss! #SAIHsommer

Vennlig hilsen Arbeidsutvalget og Informasjonskomiteen

Ved Jørn, Kristoffer, Emilie, Martine, Beathe og Stine

A heartfelt welcome to SAIH's Summer Camp!! The summer's most beautiful adventure takes place at the Student Cabin in Nordmarka, Oslo 25th-28th of June. SAIHs summer camp is open for local chapter activists, student democracier, academic organisations and other members of SAIH. Space is limited, so the local chapters that would like to send more than 5 activists need notify us. We've got an awesome programme, and we're looking forward to seeing YOU!

For all other than local chapter activists and National Council representatives, the costs for attending the summercamp is 500kr. This includes food and accommodation. The central office will cover food and accommodation for 5 local chapter activists per SAIH local chapter. More activists, as well as transport, will have to be covered by the local chapters. The local chapters may apply for extra project funding for transportation costs, and are encouraged to do so if you haven't budgeted for it! Remember that the remaining Free Fund funds are to be repaid 15th June, which means that the local chapter activists outside of Oslo therefore should get their tickets before this so that you can get a refund from the local chapter before the summer holidays. 15th June is also the deadline for applying for additional project support for the spring semester. Check out our internal guidelines for Free Fund funds for more information

You need to bring your own sleeping bag, bed sheet and pillow, and remember swimwear!

We can't wait! #SAIHsommer

Best regards the Executive Committee and Informational Committee

Jørn, Kristoffer, Emilie, Martine, Beathe and Stine

Flere saker:

​SAIHS SOMMERCAMP 2016

​SAIHS SOMMERCAMP 2016

Den 16-19. juni er det igjen duket for SAIH sommercamp. I hjertet av Nordmarka, ved behagelige badevann, inviterer vi til en langhelg med et svært spennende program!