Krigslignende tilstander for studenter i Sør-Afrika

Fees Must Fall Oktober 2016

Krigssone? Hele kvartalet rundt det populære markedet Neighbourgoods Market i Johannesburg holdt stengt etter at studenter satte fyr på en minibuss. Glass i gatene, nedrevne skilt og brente busser viser et helt annet enn det Sør-Afrika enn vi vanligvis ser.

Det går heftig for seg i Sør-Afrika for tiden: Studenter nektes adgang til sitt lærested, studentledere er arrestert, og portene som vanligvis ønsker unge studenter velkommen bevoktes av bevæpnede sikkerhetsvakter for å hindre flere voldelige sammenstøt mellom studenter og politi. Hva er det egentlig som skjer?

På University of Pretoria er det til daglig nærmere 40 000 studenter innom campus. Nå er lesesalene og bibliotekene tomme. Jeg slipper så vidt forbi de væpnede vaktene for å møte studentgruppene PUPPS og Up and Out som jobber med rettigheter for unge kvinner og LHBTI-personer.

«Vi er noen av få studenter som får være på campus, mot at vi lover å ikke gjøre noe studierettet», sier Masego Morobane. Hun og kollegene var i fjor med på studentdemonstrasjonene, men føler ikke lenger at bevegelsen representerer dem. Volden som utøves fører ikke noe sted, mener de. «Bevegelsen har fått nye, mer militante ledere, vi føler oss ikke velkommen.»

Fees Must Fall Sør Afrika Studenter

Studentene Eden Storom, Masego Morobane, Itumereng Choche og Noxolo Mabona får oppholde seg på campus mot at de ikke driver med studieaktiviteter.

Politiet skyter med gummikuler på studenter som befinner seg i nærheten av demonstrasjonene, og studentene svarer med steinkasting og hærverk. Da studenter fra University of Witwatersrand (Wits) i Johannesburg satte fyr på en forbipasserende buss, mistet Fees Must Fall-bevegelsen støtte fra mange studenter som ønsker en fredelig kamp mot de høye studieavgiftene. Forrige uke ble tre studentledere arrestert.

Fees Must Fall startet i oktober i fjor, som en reaksjon mot myndighetenes erklæring om økte studieavgifter. 5000 studenter marsjerte til parlamentet og krevde endring i planene. Etter nesten to uker med voldelige sammenstøt mellom studenter og politi annonserte president Zuma at avgiftene likevel ikke ville øke i 2016. I september eksploderte bevegelsen på ny, da ministeren for høyere utdanning, Blade Nzimande, annonserte at universitetene kan øke avgiftene med åtte prosent i 2017.

President Zuma har satt ned et utvalg bestående av åtte ministre som skal se på hvordan situasjonen kan løses. Den sørafrikanske studentunionen (Saus) mener det er kritikkverdig at finansministeren ikke sitter i utvalget, og at nedsettelsen av utvalget er en ansvarsfraskrivelse og et tegn på at myndighetene ikke ønsker direkte kontakt med studentene.

Fees Must Fall har tatt i bruk slagordet «Free decolonised education». Å studere i Sør-Afrika koster opp til 40 000 kroner i året. I følge The Guardian er det fire ganger så sannsynlig at en hvit person tar høyere utdanning enn en som er svart. Innholdet i høyere utdanning er lite endret etter apartheid, og studentaktivistene mener systemet bærer preg av et eurosentrisk verdensbilde, der afrikanske språk og kulturer nedprioriteres til fordel for koloniherrenes tolkninger av kontinentet.

ANC lovet gratis utdanning allerede i 1994, da de vant det første valget etter apartheids fall. Jonathan Jansen, tidligere viserektor ved University of the Free State, skriver i Financial Mail forrige uke at Sør-Afrika ikke er i en økonomisk situasjon der de kan tilby gratis utdanning til alle, og at det allerede finnes ordninger som sikrer de fattigste tilgang til universitetsutdannelse. Ved å gi etter for fjorårets protester, har president Zuma gjort seg selv en bjørnetjeneste, ved å gi inntrykk av at det likevel er penger til gratis utdanning, mener Jansen. Slik har bevegelsen i år kunnet endre kravene sine fra å stoppe økning i avgifter til å kreve gratis utdanning.

En undersøkelse gjort på Wits viste at 77 % av studentene ved universitetet ønsket å fortsette undervisningen, og at de ikke ønsker de voldelige protestene. Den militante minoriteten av studenter som kjemper i gatekampene mot politiet er ikke representative for den nær én million-store studentpopulasjonen i Sør-Afrika, men de voldelige protestene går utover langt flere enn dem som er direkte involvert i sammenstøtene. Universitetene advarer mot voldelige protester og truer med å holde stengt frem til årsskiftet. Dette går hardt utover fattige studenter, som pådrar seg store lån med høye renter.

Fees Must Fall Sør Afrika Universitet Campus

På University of Pretoria er det til daglig nærmere 40 000 studenter innom campus. Nå er lesesalene og bibliotekene tomme. 

Lederne av Fees Must Fall virker ikke interessert i å inngå kompromisser, og har uttalt at de ikke vil gå tilbake til skolebenken før systemet endres og høyere utdanning er gratis for alle. Ministerutvalget har ikke et tydelig mandat eller tidsramme for arbeidet, og ser ut til å ha valgt som strategi å fortsette med sitt og vente på at opptøyene skal roe seg.

Fees Must Fall handler ikke lenger bare om økte studieavgifter, men er en protest mot de store forskjellene i Sør-Afrika. ANC mister tillit i befolkningen, og det som én gang var selve grunnsteinen i kampen for et likestilt samfunn, er i dag en maktelite preget av korrupsjon og dyre regninger. En manglende vilje til å gjøre utdanning tilgjengelig for alle viser et indirekte ønske om å bevare de store forskjellene, mener studentene bak Fees Must Fall.

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.