SAIH inngår sin første avtale i Myanmar

SAIH inngår sin første avtale i Myanmar

SAIH vedtok i 2015 å se på muligheter for å opprette samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar (Burma). Etter en kartlegging av aktører som jobber med akademisk frihet og seksuell orientering og kjønnsidentitet, inngikk SAIH før sommeren sin første avtale i landet, med LHBT-organisasjonen Colors Rainbow.

Colors Rainbow er en del av den større, høyt anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Equality Myanmar, og jobber mot diskriminering og stigmatisering av LHBT-personer i landet. De leder i tillegg et nettverk av mindre LHBT-organisasjoner med bredt geografisk nedslagsfelt.

I likhet med mange tidligere britiske kolonier, har Myanmar fortsatt lovverk som stammer fra kolonitiden og Victoriatidens Storbritannia. I Myanmar rammer dette LHBT-personer gjennom artikkel 377 i straffeloven som forbyr seksuell omgang «mot naturens orden». Andre deler av lovverket brukes også for å stigmatisere, true og kreve bestikkelser av transpersoner. Selv om lovverket sjeldent brukes til domfellelse, gjør det at LHBT-personer ofte blir ansett som kriminelle, og at de trakasseres av politiet. Personer som bryter med normer for seksualitet og kjønnsidentitet møter også store utfordringer utover et diskriminerende lovverk knyttet til stigma og homofobi, gjerne med utgangspunkt i konservative religiøse og kulturelle normer. LHBT-personer har dermed vært en dobbelt-diskriminert gruppe i et land der sivilt samfunn generelt og menneskerettighetsforkjempere spesielt har blitt hardt undertrykket under tiår med diktatur.

Colors Rainbow jobber med støtte fra SAIH for å gjøre utdanningssystemet i Myanmar mer åpent og inkluderende og for å redusere vold og diskriminering av LHBT-ungdom. Partnerskapet inngår i SAIHs globale program for unge LHBTI-personer rettigheter og ikke-diskriminering, som i 2016 teller åtte partnerorganisasjoner i seks land. 

Programrådgiver Andreas Røise Myhrvold, som forvalter avtalen med Colors Rainbow og har ansvar i sekretariatet for SAIHs engasjement i Myanmar, sier dette om det nye partnerskapet:    

«De store politiske endringene og demokratiske reformene som har preget Myanmar de siste årene, og innsettelsen av den første demokratisk valgte regjeringen siden 60-tallet våren 2016, gjør at potensialet for å forbedre den juridiske og sosiale situasjonen for LHBT-personer er reelle. Derfor er SAIHs støtte til Colors Rainbows viktige arbeid betimelig og relevant».   

Utfordringer knyttet til vold, mobbing og diskriminering av elever og lærere som bryter med normer for seksualitet og kjønnsidentitet er kun en av mange utfordringer utdanningssystemet i Myanmar står overfor.

Utfordringer knyttet til vold, mobbing og diskriminering av elever og lærere som bryter med normer for seksualitet og kjønnsidentitet er kun en av mange utfordringer utdanningssystemet i Myanmar står overfor. SAIH har tidligere skrevet i Aftenposten om studentbevegelsen i landet, som gjennom perioden med militærdiktatur var sentrale aktører i de folkelige protestene mot regimet. Selv om situasjonen har bedret seg for studentaktivistene vi besøkte i januar i år – studentaktivister og andre politiske fanger ble løslatt etter regjeringsskiftet i april – gjenstår det mye før studentbevegelsen og andre aktører som jobber for utdanningsreform kan se seg fornøyde. SAIH vil i tiden framover fortsette å holde kontakten med aktører som jobber for akademisk frihet og utdanningsreform i Myanmar, parallelt med videreutviklingen av partnerskapet med Colors Rainbow.  

Åpent møte med en av Myanmars fremtredende unge politiske stemmer

8. november har vi gleden av å invitere til et spennende møte med studentlederen Phyoe Phyoe Aung, på Litteraturhuset i Oslo. Phyoe Phyoe Aung omtales som en av Myanmars fremtredende unge politiske stemmer. Hun vil fortelle oss om studentenes rolle i Myanmar og politisk status ett år etter valget. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Amnesty og Burmakomiteen. 

Les mer om arrangementet på Facebook, her.

Flere saker:

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.

Sultestreiker for å få tilgang til medisinsk hjelp

Sultestreiker for å få tilgang til medisinsk hjelp

22. januar ble det kjent at Myanmars avtroppende regjering løslater 52 politiske fanger før makten overlates til Aung San Suu Kyis parti, NLD (National League for Democracy). Fremdeles sitter over 50 fredelige studentaktivister fengslet, og ytterligere anklager har blitt reist mot flere av dem.