Operasjon Dagsverk 2016: Dette går pengene til

Operasjon Dagsverk 2016: Dette går pengene til

I disse dager gir 100.000 norske elever en dag av sin utdanning til utdanning av ungdom i et annet land. Det er SAIHs prosjekt «Utdanning - et kraftigere våpen» i Colombia som får midlene fra årets Operasjon Dagsverk. Les mer om hva pengene går til!

50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. De siste årene med fredsforhandlinger har derimot medført en stabilisering både økonomisk og politisk. Høsten 2016 kom fredsavtalen i havn, og Colombia kan starte med å bygge landet, hvor ungdom spiller en svært viktig rolle. 

I Colombia har ungdom en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene, ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i sine samfunn.

Det er ungdom som skal skape fremtiden, og vi fortjener å bli hørt. I år går de nærmere 30 millioner kronene som samles inn til rettighetsopplæring og ledertrening av colombiansk ungdom, samt tiltak som skal gjøre colombianske skoler tryggere. Rettighetsopplæring og ledertrening er avgjørende for at colombiansk ungdom skal kunne delta i beslutningsprosesser som angår dem, og være med på å bestemme over deres fremtid.

Slik skal årets OD-prosjekt styrke ungdom i Colombia:

1. Ungdom skal gå på trygge skoler

Skolen skal være en arena for læring, ikke militær rekruttering. Vi skal jobbe for at tidligere barnesoldater skal få komme tilbake til skolen og fullføre utdannelsen sin. Vi skal styrke ungdomsorganisasjoner som jobber for å beskytte elever mot overgrep. Gjennom å synliggjøre, dokumentere og anmelde overgrepene vil vi hindre at det skjer flere rettighetsbrudd.

Fordi ingen skal være redd for å gå på skolen.

2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter

Ungdom må kjenne sine rettigheter for å kunne gjøre krav på dem. Vi skal gi ungdom opplæring i egne rettigheter og i konflikthåndtering. Gjennom økt kunnskap, styrker vi ungdommens mulighet til å bidra til et mer rettferdig samfunn.

Fordi ingen skal oppleve overgrep.

3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme

Ungdom skal ha rett til å engasjere seg, uten å frykte for liv og helse. Vi skal støtte ungdomsorganisasjoner som arbeider for å fremme fred og demokrati og utdanne flere ungdomsledere. Ungdom er ikke bare fremtidens ledere, de er viktige aktører for endring her og nå. Gjennom opplæring i politisk påvirkning skal vi gi ungdom kunnskap om hvordan de kan utfordre sine myndigheter.


Gruppebilde Nomadesc

Ungdom fra NOMADESC, menneskerettighetsorganisasjon som driver ledereopplæring av ungdom.

SAIH samarbeider med syv organisasjoner i dette arbeidet:

- ACIN (urfolksorganisasjon, jobber med utdanning og opplæring av ungdom)
- CRIC (urfolksorganisasjon, jobber også med utdanning og opplæring av ungdom)
- PCN (organisasjon for afroetterkommeres rettigheter, inkl. opplæring av ungdom)
- ANDES (elevorganisasjonen i Colombia, jobber for fred og elevers rettigheter)
- COALICO (sivilsamfunnsorganisasjon som jobber for barn og unges rettigheter, og mot rekruttering av barn til militære grupper)
- NOMADESC (menneskerettighetsorganisasjon som driver ledereopplæring av ungdom)
- Corporaction Otra Escuela (sivilsamfunnsorganisasjon som jobber med å bygge fredskultur og opplæring av ungdom)

Målgruppen er først og fremst ungdom fra marginaliserte grupper som urfolk og afrocolombianere, i tillegg til elever i ungdomsskole og videregående skole. Hovedfokuset i arbeidet er i sør-vestlige Colombia, først og fremst i regionene Cauca og Valle del Cauca. Dette er områder som er særlig hardt rammet av den over 50 år lange væpnede konflikten i landet.

Snu Fortida

Endringen SAIH ønsker å få til på lang sikt gjennom dette programmet er at det colombianske samfunnet blir et godt sted for ungdom å leve, og hvor deres grunnleggende rettigheter er oppfylt – uavhengig av etnisk og økonomisk bakgrunn.

For å få til denne endringen må ungdom kjenne sine rettigheter slik at de kan kjempe for dem, de må delta i beslutningsprosesser og påvirke samfunnet, og de må oppleve skolene og lokalsamfunnene sine som trygge steder å være.

Les om prosjektet på ODs nettsider.

Les mer om SAIH i Colombia.

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.