Oljefondet vil endelig følge menneskerettighetene

Oljefondet vil endelig følge menneskerettighetene

Torsdag 4. januar kl. 10 annonserte Norges Banks Investment Management (NBIM) som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) et nytt forventningsdokument for menneskerettigheter. Dokumentet gjør det klart at alle selskaper Oljefondet investerer i forventes å respektere menneskerettighetene. Dette er første gang Oljefondet innrømmer å ha et generelt ansvar for menneskerettighetene. Fram til nå har dette vært begrenset til barns rettigheter.

-Det er åpenbart at mange selskaper snur ryggen til mennesker som blir negativt rammet av deres aktiviteter. Vi håper det nye forventningsdokumentet og en aktiv innsats fra Oljefondet fører til at disse selskapene tar ansvar for de menneskerettslige konsekvensene av sin næringsvirksomhet, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH.

Oljefondet og menneskerettighetsbrudd

Oljefondet har i mange år blitt kritisert for å ha investert i selskaper som bryter menneskerettighetene. Kritikken har kommet fra mange hold, blant annet fra jusprofessor Hans Petter Graver. Som leder av OECDs kontaktpunkt rettet han kraftig skyts mot fondet etter at Forum for Utvikling og Miljø med flere klaget inn Norges Bank til kontaktpunktet for menneskerettighetsbrudd, manglende åpenhet og et passivt etisk eierskap. Ny kritikk ble rettet mot fondet i 2014, da en rapport fra SAIH slo fast at Oljefondet brøt urfolks menneskerettigheter gjennom sine investeringer i gruvedrift i Guatemala og Colombia.

Dette er et resultat av strekt engasjement fra aktivistene våre i hele Norge, og noe vi er veldig stolte av, sier leder i SAIH, Nicklas Poulsen Viki.

Fra urfolkskampanje i 2014 til oljefondstrategi i 2016.

Høsten 2014 lanserte SAIH kampanje «We Dream Big» om urfolksrettigheter og Oljefondet. Over 50 stunt og arrangementer ble holdt i regi av SAIHs lokallag i løpet av kampanjen. Vi fikk også mye oppmerksomhet i norsk presse, og satte i gang en politisk diskusjon om hvorvidt menneskerettigheter og urfolksrettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt i Oljefondet.

Norges-Bank Chr-Nick2

Våren 2015 jobbet SAIH sammen med ForUM, Norsk Folkehjelp og Regnskogfondet for at Oljefondet skal ha en menneskerettighetsstrategi. Da hadde vi møter med samtlige partier i Finanskomiteen på Stortinget, og deltok i en felles høring i forbindelse med behandlingen av Forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond. Innsatsen resulterte i at Finanskomiteen i en merknad ba NBIM vurdere et forventningsdokument for menneskerettigheter.

I høst har SAIH sammen med de andre organisasjonene vært i dialog med NBIM om dokumentet som ble lansert i dag.

-Vi savner en konkret referanse til urfolks rettigheter, når vi har sett hvor skadelige konsekvenser spesielt utvinningssektoren kan ha for urfolk. Men vi forventer at fondet vil ta tak i urfolksrettigheter også i sin aktive forvaltning, avslutter Poulsen Viki.

Det nye forventningsdokumentet for menneskerettigheter kan leses her.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.