Feil: Ukjent youtube URL:

Communicating Worlds

Våre holdninger og verdier settes stadig på prøve, ikke minst sett i lys av dagens internasjonale flyktningkrise. Hvordan kan sivilsamfunnet i Norden samarbeide tettere for å styrke internasjonal solidaritet og engasjement for globale spørsmål?

Timbuktu-fonden-sitt-bilde

Foto: Timbuktu Fonden

I april ble SAIH invitert til å delta på konferansen «Communicating Worlds» i København, i regi av Timbuktu fonden. Tema for konferansen var hvordan vi kommuniserer om utvikling og det globale Sør, et tema som SAIH har jobbet mye med de siste årene. I likhet med SAIH, er Timbuktu Fonden opptatt av å fremme kunnskap og journalistikk om utvikling og globale forhold, for å sørge for et mer nyansert verdensbilde. På konferansen fikk vi muligheten til å drøfte ideer og felles utfordringer med sivilsamfunnsaktører fra hele Norden, og knytte kontakt med potensielle nye samarbeidspartnere.

Folkelig opplysning om årsakene til globale problemer er nødvendig for langsiktige krav til politikerne.

En av de mest spennende personene vi møtte på konferansen, var Ivan Sigal fra den amerikanske organisasjonen Global Voices. Organisasjonen jobber for at flere skal få tilgang til viktige nyhetssaker som ellers ikke plukkes opp av internasjonal medier. I tillegg til å samle artikler, blogger, med mer fra et enormt kildenettverk, oversetter Global Voices materialet de samler inn til mer enn 35 ulike språk. Målet deres er å fremme stemmer fra marginaliserte samfunn og sørge for at underrepresenterte, lokale stemmer får en større plass i nyhetsbildet.

Vi møtte også en representant for den irske NGO `en, Dòchas som har utarbeidet egne retningslinjer for bistandskommunikasjon, signert av (per i dag) 99 irske veldedige organisasjoner som jobber med globale spørsmål og bistand. Dette er en ide vi i SAIH også har jobbet med, og det var derfor gøy å møte noen som har kommet oss i forkjøpet. Vi oppfordrer alle som jobber med formidling og innsamling, til å la seg inspirere av «Dóchas Code of Conduct». Du kan se deres video øverst og lese mer om retningslinjene, her.

Nordisk samarbeid om infostøtten

De nordiske sivilsamfunn burde stå sammen for å verne om infostøtten og folkelig opplysning om global politikk.

Etter konferansen ble alle deltakerne oppfordret til å dele en idè man fikk underveis. Min ide handler om samhold og solidaritet. I likhet med situasjonen i Norge, er informasjonsstøtten i Danmark under stadig press. Summen som Opplysningsutvalget disponerer til sivilsamfunnet er i dag «sølle» 20 millioner. Jeg mener det burde være rom for å få til et tettere samarbeid i det nordiske sivilsamfunnet, for å beskytte informasjonsstøtten/opplysningsstøtten, slik at viktige prosjekter som Radi-Aid bevares, «Dóchas Code of Conduct», spres i Norden og at Global Voices (les: Globale stemmer) også kommer til Norden i fremtiden.

Folkelig opplysning om globale problemer og årsaker er viktig i tiden fremover dersom vi skal ha en rasjonell folkelig opinion, som kan stille krav til politikere om å tenke langsiktig og utjevnende. Som utenriksminister Børge Brende selv påpekte under Norad-konferansen i 2014, «et demokratisk samfunn trenger vaktbikkjer.»

Nicklas-i-panel.-Foto-Jacob-Crawfurd

Nicklas Poulsen Viki (SAIH), Ivan Sigal (Global Voices), Naomi Linehan (Dòchas) og Judith Madigan (BrandOutLoud) Foto: Jacob Crawford

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 29. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Radi-Aid Awards 2016: Her er årets vinnere

Radi-Aid Awards 2016: Her er årets vinnere

Compassion International fikk prisen for årets verste bistandsvideo under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til International HIV & Aids Alliance.

Gaver som forenkler verden

Gaver som forenkler verden

"Geiter, kyllinger og skolepulter har blitt populære gaver under juletreet. Bistandsorganisasjoner spiller på dårlig samvittighet og enkle vinklinger", skriver SAIHs leder Inga Nymo Riseth i kronikk på NRK Ytring.