SAIH søker daglig leder

SAIH søker daglig leder

Vil du bli daglig leder i en organisasjon som er kjent for nyskapende kampanjer, faglig solid utviklingsarbeid og et kompetent og dynamisk arbeidsmiljø? SAIH søker en daglig leder som skal lede sekretariatet vårt og bistå styret i kontinuerlig strategisk vekst og utvikling av organisasjonen.

SAIH ønsker å være en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning. Kombinasjonen av en faglig kompetent stab og et studentledet og aktivt styre gjør oss unike i internasjonal sammenheng, og vi er en organisasjon i stadig vekst.

SAIH søker en daglig leder som skal lede sekretariatet vårt og bistå styret i kontinuerlig strategisk vekst og utvikling av organisasjonen. Daglig leder har ansvar for at arbeidet er kvalitetssikret og i samsvar med SAIHs visjon og verdigrunnlag. Stillingen innebærer arbeidsgiveransvar, oppfølging og effektiv koordinering av sekretariatets arbeid, økonomistyring og administrativt arbeid. Daglig leder står til ansvar overfor Styret. Mellom styremøter rapporterer daglig leder til styreleder.  

Personlig egnethet, kompetanse innenfor SAIHs arbeidsfelt og relevant ledererfaring vil bli tillagt vekt.

Stillingens hovedansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Initiere, utvikle og implementere helhetlige og langsiktige strategier i samarbeid med Styret, Styreleder og sekretariatet.
 • Sikre at SAIHs bistandsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid blir godt planlagt og gjennomført.
 • Ha arbeidsgiveransvar og utøvende personalansvar, inkludert å legge til rette for faglig og personlig utvikling for alle ansatte.
 • Ha det overordnede ansvaret for organisasjonens inntektsbringende arbeid gjennom å styrke SAIHs donorbase, kvalitetssikre søknader og rapporter, samt overordnet ansvar for å videreutvikle innsamlingsarbeid.
 • Se til at administrative og økonomiske rutiner fungerer tilfredsstillende, i tråd med lovverk, og SAIHs retningslinjer og fullmakter.
 • Sørge for en effektiv arbeidsfordeling med klare forventninger og god ansvarsfordeling på kontoret til SAIH.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring og lederkompetanse
 • Erfaring og kompetanse innenfor økonomistyring og økonomiansvar. 
 • Kompetanse innen og interesse for personalansvar
 • Bistandsfaglig erfaring og kompetanse
 • Relevant høyere utdanning, for eksempel innen ledelse, administrasjon og økonomi.
 • Erfaring fra styrearbeid og frivillige organisasjoner

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å skape tillit i arbeidsrelasjoner og ovenfor samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjons- og motivasjonsevner
 • Stor fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Trives med mye ansvar og håndtering av mange ulike oppgaver samtidig
 • Flytende norsk og engelsk. Gode kunnskaper i spansk er ønskelig.
 • Strukturert og systematisk

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et dynamisk miljø i en av Norges eldste bistands- og solidaritetsorganisasjoner.
 • Varierte og meningsfylte oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon gjennom KLP og AFP

Det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet.

Lønn etter avtale.

Sted: Oslo, Norge

Ansettelsesforhold: Åremålsstilling for fire år, med mulighet for forlengelse en gang.

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post til leder@saih.no.

Søknadsfrist: 13.november 2017, kl. 23:59.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til SAIH ved leder Beathe Øgård på tlf: 950 31 719 eller leder@saih.no. For mer informasjon om SAIH, vennligst se våre nettsider: www.saih.no

Om SAIH
SAIH er en solidaritets- og bistandsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus på høyere utdanning. SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon i stadig vekst. SAIH jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Vi jobber med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Vi støtter utdanningsprosjekter og har førti samarbeidspartnere i åtte land i sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. SAIH har tretten ansatte. Styrets leder og to nestledere (arbeidsutvalget) er politisk ledelse i SAIH og arbeider i tillegg fulltid på kontoret. SAIH har et årlig budsjett på om lag 52 millioner.

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.