Zambia: Låneordning vil gi økt tilgang til høyere utdanning

Zambia: Låneordning vil gi økt tilgang til høyere utdanning

Med en ny stipend- og låneordning har Zambia National Education Coalition lykkes å åpne dørene for flere studenter til zambiske universiteter.

Med mindre du er født som gutt i en rik familie og bosatt i en by, er sjansen for at du finner veien til et zambisk universitet veldig liten.  SAIHs partnerorganisasjon Zambia National Education Coalition (ZANEC) jobber for at flere unge skal få muligheten til å overvinne disse utfordringene og for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Helt siden 1970-tallet har Zambia jobbet for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, blant annet gjennom en stipendordning for studenter som ikke hadde råd til å betale skolepengene selv. Med tiden har derimot økonomiske nedgangstider og et økende antall unge som søker seg til høyere utdanning, gjort dette systemet for kostbart.

Fra 1990-tallet og frem til i dag har regjeringen derfor valgt å dytte utgiftene tilbake til studentene, gjennom skolepenger, studieavgifter og andre avgifter.

Vellykket lobbyarbeid

ZANEC har jobbet i flere år for lavere studieavgifter og for en mer bærekraftig finansiering av høyere utdanning i Zambia. Ved å organisere diskusjonsforum ved en rekke zambiske universiteter, har ZANEC bygget lobbystrategier som har skapt positive resultater på politisk nivå. Gjennom ikke-voldelige gatedemonstrasjoner, budsjettanalyser og lobbyarbeid, har de skapt politisk press og holdt myndighetene ansvarlige for den skjeve tilgangen til utdanning.

I forbindelse med budsjettforhandlingene i 2016, fremmet organisasjonen et krav om at minimum 20 prosent av det totale budsjettet skulle øremerkes utdanning – mot myndighetenes forslag på 17 prosent.

ZANEC oppfordret blant annet myndighetene til å jobbe for nasjonal finansiering av utdanning ved å ta i bruk en større del av inntektene fra gruvesektoren, og samtidig redusere avhengigheten til internasjonale samarbeidspartnere.

En ny låneordning

Med økonomisk støtte fra SAIH, lyktes ZANEC og den zambiske studentorganisasjonen (ZANASU) i 2016 å få politisk gjennomslag for en ny stipend- og låneordning, og i juni samme år ble låneordningen endelig vedtatt av parlamentet. I 2017 har 2509 studenter dratt fordel av ordningen. 

Dette er en viktig seier fordi det gjør det mulig for studenter å søke om studielån for å finansiere utdannelsen sin, inkludert utgifter knyttet til bøker, kost og losji. Den nye reguleringen forventes dermed å møte kravene fra Zambias unge om lik tilgang til høyere utdanning.

Ordningen skal fungere som et slags roterende fond der studentene som får støtte betaler tilbake når de får inntektsbringende arbeid, ved automatisk trekk basert på skattebetalers nummer. Det skal ikke kreves tilbakebetaling før studentene er i jobb eller genererer inntekt.

Til tross for at vedtaket er en viktig seier, gjenstår det fremdeles spørsmål knyttet til hvor pengene tas fra i budsjettet og hvordan ordningen skal administreres. Med støtte fra SAIH, vil ZANASU og ZANEC også jobbe for å øke antall stipend for de meste marginaliserte studentene. 

Støtt kampen for høyere utdanning, her. 

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.